Vismændenes gennemgang af den aktuelle konjunktursituation tegner et billede, der er i tråd med LO?s vurdering. Økonomien og arbejdsmarkedet er i fremgang, men arbejdsstyrken vokser og lønnen vokser i et fornuftigt tempo

? Jeg er meget enig i, at det aktuelle opsving er balanceret, og vi er langt fra overophedning. Derfor er der ikke brug for politiske paniktiltag men i stedet et styrket fokus på, at alle mærker opsvinget og kommer med på vognen, siger LO formand, Lizette Risgaard.

Ufaglærte skal højere op på den politiske dagsorden
Analysen af ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet viser, at gruppen er blevet mindre, men til gengæld også har fået en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det giver ifølge LO-formanden anledning til to centrale fokuspunkter:

? For det første skal vi arbejde for, at flest mulige får en god start på livet og dermed bedre chancer for at få en uddannelse. Det kræver en styrket tidlig indsats i forhold til marginaliserede grupper og et stærkt uddannelsessystem, siger Lizette Risgaard.

LO-formanden henviser bl.a. til vismændenes tal, der viser, at ufaglærte ofte er vokset op med forældre, der har haft knas i familie- og arbejdslivet.

? For det andet skal vi som samfund række hånden ud til alle de ufaglærte, der gerne vil have foden inden for på arbejdsmarkedet, men ikke kom igennem det ordinære uddannelsessystem. Der ligger et kæmpe potentiale både for den enkelte og for samfundet, siger Lizette Risgaard.

Stor usikkerhed om dynamiske effekter af skattelettelser
Rapporten indeholder også et kapitel om de dynamiske effekter af ændringer i skatten. Kapitlet finder, at ændringer i marginalskatten kan påvirke arbejdsudbuddet, men at der er relativ stor usikkerhed om effekterne.

? Vismændenes gennemgang illustrerer den meget store usikkerhed om effekterne af skattelettelser. Jeg er ikke overbevist om, at der er grundlag for, at de dynamiske effekter anvendes i så vid udstrækning, som det er tilfældet i dag, siger Lizette Risgaard.

Hun henviser bl.a. til, at Finansministeriet på trods af usikkerheden udbreder effekter af skatteændringer til mange andre områder. Fx svarer en nedsættelse registreringsafgiften nogenlunde til en ændring i topskatten.

? Se bare på nedsættelsen af bilafgifterne, som ved finanslovsbordet blev markant billigere via de dynamiske effekter. Vismændene konkluderer jo, at mænd ikke reagerer på lavere skat, og uden at blive for fordomsfuld kunne jeg da forestille mig, at de dyreste biler som oftest tiltrækker mænd. Kan vi så være sikre på at, at billigere Lamborghinier giver mere arbejdsudbud? spørger Lizette Risgaard.