398 stemmer for, 208 imod og 13 blanke. Sådan blev udfaldet af afstemningen om arbejdsvilkårsdirektivet i Europa-Parlamentet i torsdags.

– Så er banen kridtet op til trilog. Vi håber på et resultat inden Europa-Parlamentsvalget, at så mange arbejdere som muligt bliver omfattet af direktivet, og at direktivet stadig giver mulighed for at regulere temaerne med kollektive overenskomster, og at ansættelsesbeviser skal udleveres på første arbejdsdag, siger Stephan Agger, konsulent, LO.

Håbet om, at direktivet bliver færdigbehandlet inden valget deles af EFS (Europæisk fagbevægelses Sammenslutning).

– Der er tid nok til at nå til enighed i trepartsforhandlingerne mellem EU-institutionerne. Slutresultatet skal være at beskytte alle sårbare arbejdstagere mod udnyttelse, siger generalsekretær Esther Lynch, EFS.

Arbejdsvilkårdirektivet handler om blandt andet prøvetidens længde, arbejdstid og restriktive kontrakter. Reglerne betyder også, at ansatte med atypiske kontrakter og i ikke-traditionelle job, vil få en udvidet informationspakke om deres ansvar og arbejdsvilkår.

Platformsarbejdere bliver omfattet

Den sidste del har især haft meget bevågenhed, fordi det handler om platformsøkonomi og virksomheder som eksempelvis Uber.

– De nye regler gælder for den arbejdstager, der udfører et lønnet arbejde under ledelse af en anden person. Platformsarbejdere vil blive omfattet af direktivet, siger ordfører Enrique Calvet Chambon.

Han glæder sig også over de sociale rettigheder i direktivet.

– Direktivet etablerer et minimum af sociale rettigheder i Europa, og det er nødvendigt for at styrke det europæiske projekt. Nærmere bestemt vil jeg fremhæve fristen for prøveperioden, der normalt ikke overstiger seks måneder, retten til at arbejde for andre arbejdsgivere med forbuddet mod de såkaldte “eksklusivitetsklausuler” og retten til at modtage fastsat uddannelse gratis og inden for arbejdstiden, siger Chambon.

Parlamentet vil nu indlede forhandlinger med Rådet.