– Vi lever i en demokratisk undtagelsestilstand, hvor vi risikerer, at højreekstremistiske kræfter kommer til at styre det hele, sagde generalsekretær Luca Vinsentini fra podiet i parlamentet til et seminar om den sociale søjle og det europæiske semester afholdt af den europæiske fagbevægelse i samarbejde med alliancepartneren ”Stand up for the social pillar”.

Luca Visentini, som er uddannet i filosofi i Norditalien, har i gennem næsten 30 år været dybt engageret i fagbevægelsens arbejde først i Italien og senere på europæisk plan. Han har været involveret i kollektive forhandlinger og lønninger, social dialog, industri, arbejdsmarked og økonomisk politik, social sikring og offentlige tjenester – og deltaget og koordineret arbejdet i Udvalget for Den Europæiske Socialfond.

Bekymringen for den højreekstremistiske drejning i Europa, er Vinsentini ikke alene om. Den høres mange steder fra og for nylig også i kommissionsformand Jean-Claude Junckers state of the union-tale. Men stemmerne på partierne stærkt til højre, kommer ifølge Visentini ud af håbløshed.

– Arbejdere er ikke racister, populister eller anti-EU. Arbejdstagerne har intet håb mere i fremtiden for gode anstændige jobpensioner. Vi har mistet solidaritet, sagde Luca Visentini.

Derfor mener han også, at kommissionsformanden brugte for lidt tid på at tale om de sociale udfordringer i sin state of the union-tale.

– Vi støtter kraftigt præsident Junckers opfordring til, at den sociale søjle skal implementeres i EU-lovgivningen, men social retfærdighed fortjente langt mere end en sætning i talen. Juncker talte også om at beskytte demokratiet og retsstatsprincippet, men han ser ikke ud til at forstå fuldt ud, at arbejdende mennesker er trætte af lavlønnede job og forringelser af den sociale sikring og den daglige kamp for at få enderne til at mødes, sagde han fra talerstolen og fortsatte:

Et socialt Europa starter i medlemslandene

– Arbejdstagere har fået nok af social uretfærdighed og ulighed og ønsker, at EU skal gøre langt mere end at tale om et opsving, der ikke har nået mange. EU skal i det mindste gennemføre søjlen om sociale rettigheder, som vedtaget sidste efterår.

Derfor er det ifølge generalsekretæren også meget vigtigt, at arbejdsmarkedets parter bliver involveret i det europæiske semester. De sociale målsætninger skal også være økonomiske målsætninger.

– Min appel er, at vi bliver nødt til at sørge for, at vores stemme bliver hørt, sagde han og understregede, at modvægten til den europæiske højreekstremistiske drejning ikke er noget, der kun skal ske i Bruxelles.

– Det vigtigt, at vi presser EU, men vi skal også presse de nationale regeringer til at gøre det bedre og til at sikre et socialt Europa.

Stand up for the Social Pillar er en ny gruppe, der samler sociale ngo’er, fagforeninger, pro europæiske organisationer og virksomheder og organisationer inden for samfundsøkonomi.