Forårets højspændte overenskomstforhandlinger viste det – nye tal fra hovedorganisationen FTF viser det igen: De offentligt ansatte oplever, at politikerne og de offentlige arbejdsgivere mangler tillid til deres arbejdsindsats.
Ifølge en ny FTF-undersøgelse oplever hele 68 procent af de offentlige ansatte, at mylderet af dokumentationskrav og styringsredskaber i deres arbejdsliv er tegn på, at politikerne mangler tillid til, at de er i stand til at udføre deres arbejde ordentligt. Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.850 medarbejdere på FTF-områderne som fx sygeplejersker, pædagoger, lærere, politifolk og skattemedarbejdere.
”Det er er trist resultat. Det viser, at der er stort behov for at styrke tilliden og samarbejdet mellem medarbejdere og politikere. Oplevelsen af mistillid tærer på medarbejdernes arbejdsglæde og ressourcer, og det går i sidste ende ud over borgerne”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at den manglende tillid mellem medarbejdere og politikere et centralt område at tage fat på i forbindelse med Sammenhængsreformen, som regeringen lancerer om kort tid. Som optakt til reformen har FTF netop udsendt et katalog med 40 forslag og 13 principper til udvikling af den offentlige sektor.
Find lokale løsninger sammen med medarbejderne
Når medarbejderne opfatter styringskravene på deres arbejdsområde som mistillid, kan det ifølge Bente Sorgenfrey skyldes, at politikerne lovgiver og regulerer for meget på baggrund af pressehistorier og enkeltsager – i stedet for at finde løsningerne på den slags problemer lokalt og med inddragelse af medarbejderne. 
”Der er brug for at finde lokale løsninger på isolerede problemer. Folketinget skal undgå hastelovgivning på baggrund af pressehistorier og enkeltsager. Regionsråd og kommunalbestyrelser skal på samme måde undgå at sætte generelle initiativer i værk ift. enkeltstående problemer”, siger Bente Sorgenfrey.
De lokale løsninger kan med fordel findes i nye forpligtende samarbejder mellem medarbejderne, ledelsen og politikerne – i såkaldte partnerskaber, mener FTF. Disse nye partnerskaber er kernen i et nyt politisk udspil fra FTF, som handler om, hvordan vi får udviklet en bedre offentlige sektor.

Partnerskaber fungerer i forskellige former på flere offentlige arbejdspladser. Fx er MED-systemet i en række kommuner omdrejningspunkt for, at medarbejderne inddrages i at udvikle kerneopgaven og få mere velfærd for pengene – eksempelvis i Ballerup og Odder kommuner.

Skab styring med mening
Tina Øllgaard Bentzen, forsker i tillid og kontrol på RUC, ser ligesom FTF et stort behov for at opbygge tillid mellem den offentlig sektors ansatte og politikerne.
I en ny rapport om tillid i offentlig styring, som FTF offentliggør i dag, peger hun på, at styringen af den offentlige sektor i dag vrider de fagprofessionelles fokus væk fra den gode faglige løsning over mod et fokus på smalle mål. Og det er helt uholdbart i længden, mener hun.

”Det er nødvendigt at tage oplevelsen af styring langt mere alvorligt og ikke kun se kritisk på selve omfanget og udformningen af styringen. Der er brug for platforme, hvor der kan skabes fælles mening omkring styringen blandt de aktører, som skal leve med den. Vi skal væk fra at betragte styring som noget, vi kan ’rulle effektivt ud’, til noget, der skal samskabes med dem, der får den til at fungere i hverdagen”, siger Tina Øllgaard.
Sammenholdet fra OK18
Arbejdsmarkedsforsker ved RUC, Bent Greve, vurderer også, at mange års krav om at være mere effektiv og måling af effektiviteten har undermineret den faglige stolthed hos de offentligt ansatte, som føler, at der er ikke længere er tillid til deres faglighed. Til gengæld gav forårets forhandlinger om OK18 ansatte nye kræfter og en saltvandsindsprøjtning til de offentligt ansattes faglige stolthed – og det vil få betydning for den kommende Sammenhængsreform, mener han.
”OK18 blev jo også et opgør mod at stoppe forringelser af arbejdsvilkårene i velfærdsdanmark. Det vil være klogt af Sophie Løhde at tage bestik af det kolossale sammenhold og opbakning til OK18; det viser jo, at store grupper af offentligt ansatte står sammen om, hvad der skal ske i den offentlige sektor. Det vil være fornuftigt af hende at lytte til de bekymringer og frustrationer hos de offentligt ansatte, som blev udtrykt ved overenskomstforhandlingerne”, siger Bent Greve.