Den samlede danske fagbevægelse har sendt sine ændringsforslag til forslaget om oprettelsen af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, European Labour Authority (ELA).