Hvis der er noget, FTF og Dansk Arbejdsgiverforening er enige om, er det, at vi har et glimrende aftalesystem i Danmark. Også selv om den danske model nu gennem flere overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor er stødt på prøvelser og udfordringer.
Grundlæggende fungerer forhandlingsmodellen godt, understregede de to parter på et debatarrangement hos Akademikerne på Folkemødet på Bornholm. Her diskuterede FTF’s formand Bente Sorgenfrey den danske model med administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, formand for Akademikerne Lars Quistgaard og beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn.
Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening erklærede sig som stor tilhænger af den danske model:
”Her er noget, jeg virkelig er enig med Bente i: vi har et glimrende aftalesystem”. Der er en høj grad af ansvarlighed fra begge sider af forhandlingsbordet. Parterne har grundlæggende en fælles ambition om, at man skal nå et mål. Det er sundt. Det kan godt nå rundt om forligsmanden, men der er stadig stor ansvarlighed. Og det tjener samfundet ganske vel”, sagde han.

Bente Sorgenfrey erklærede sig også som stor tilhænger af partssystemet.
”Det er udviklet i Danmark over rigtigt mange år, og har leveret varen i rigtig mange år. Det fungerer optimalt på det private arbejdsmarked. I den offentlige sektor har modellen nogle udfordringer, men vi skal IKKE over i den grøft, der hedder lovgivning! De lovgivende politikere kan være grundlæggende imod fagforeninger. Og vilkår som fx løn og pension risikerer at blive ændret fra tid til anden, som de politiske vinde nu blæser. Det ser vi fx i Italien og Grækenland, og det skaber stor frustration og utryghed hos lønmodtagerne”, sagde Bente Sorgenfrey.
Hun pegede på, at modellen har fungeret godt for den offentlige sektor i mange år, men at vi efterhånden har fået problemer med armslængdeprincippet – dvs. at arbejdsgivernes rolle er blandet for tæt sammen med deres rolle som lovgiver (mest et problem på statens område).
”Vi er nødt til at have mere armslængde i forhandlingssystemet for den offentlige sektor. Jeg kunne godt tænke mig, at nogen satte sig og så rigtig grundigt på aftalesystemet – sådan som de har gjort i Norge og Sverige. Vi kan ikke bare trille videre som hidtil. Forhandlingerne om OK18 kunne ligeså godt være endt i en meget voldsom konflikt. Det havde det danske damfund ikke havde glæde af”, sagde Bente Sorgenfrey.

Privatisering som forhandlingstrussel
FTF-formanden pegede på det ulige magtforhold mellem de to parter på det offentlige arbejdsmarked:

”Hvis vi havde fået konflikt denne her gang, så lur mig, om ikke regeringen havde brugt anledning til at privatisere offentlige områder. Det ville jeg være rigtig bekymret for – at man vil straffe os på den måde. Det var man allerede begyndt at forberede i statsministeriet i forhold til fx fødevarekontrol og trafik. Den trussel handlingslammer os”, sagde Bente Sorgenfrey.
”Min ambition er at vi får afdækket det her, så vi kan gøre det klogere”, sagde FTF-formanden.
Leif Lahn, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet advarede mod at pille alt for kraftigt ved den danske model.
”Vi skal passe på med at lægge den danske model helt ned, den fungerer godt. Og vi politikere skal ikke ind og styre her. Det er parterne, der skal komme med indspil til os politikere om fx ferielov og tilbagetrækning. Det er dem, der har forstand på det”.