Når man googler Margrethe Vestager, dukker en lang række artikler op om de milliardbøder, hun har uddelt til tech-giganter, banker og lastbilproducenter. Men beskæftigelse står også ret højt på listen over formålene med konkurrencekommissærens arbejde. 

– Jeg tænker ikke så meget på at bevare arbejdspladser, mere på at de virksomheder, der vil noget, kan være med til at skabe den dynamik og økonomisk vækst, der giver arbejdspladser. Det er konkurrence, der driver nye ideer frem og gør, at man strækker sig det ekstra for at nå ud til kunder. Det er konkurrence, der gør, at det ikke bare er kæmpestore virksomheder, der har mulighed for at trænge igennem til nye kunder, men at også små og mellemstore virksomheder har en reel chance for at bruge det indre marked til at drive en bedre forretning og dermed skabe flere arbejdspladser, siger hun. 

Og det er særligt de små og mellemstore virksomheder, hun lægger vægt på i sit arbejde.

– Det er dem, der betaler skatten, skaber arbejdspladserne og tager unge ind som lærlinge. Europæisk økonomi og forretningsliv ville se helt anderledes ud, hvis det ikke var for den type virksomheder, og den stærke rolle, de spiller. Og det er også kendetegnende for den type virksomheder, at medarbejderrepræsentanterne også spiller en stærk rolle i dem, siger konkurrencekommissæren.

Og det lader ikke til, at det bare er smiger til fagbevægelsens fortropper i anledningen af vores sommerreception. 

Konkurrence handler også om velfærd

– Fagbevægelsen er en fuldstændig indfødt partner i vores europæiske demokrati. Både formelt i forskellige råd og i høringsprocesser med input og ideer. Men også uformelt med den rolle, den spiller i en dansk sammenhæng. Den danske model sørger for, at værdierne ikke kun bliver samlet hos de få, men at dem, der er med til at skabe overskuddene også får del i dem, siger Margrethe Vestager.

Og det gælder ikke kun ude på arbejdspladserne. Fagbevægelsens generelle indsats for at sikre en god velfærd går ifølge Vestager hånd i hånd med europæisk tradition. 

– Det er ekstremt vigtigt, at konkurrence ikke står alene, men også er med til at skabe velfærdssystemer, sørge for arbejdsløshedsunderstøttelse og investere i nye job inden for de områder, hvor virksomheden måske er blevet flyttet eller automatiseret. Det er en god europæisk tradition og en balance, vi forsøger at ramme, så vi både sikrer konkurrence og dynamik men også, at ingen bliver glemt, siger hun og krediterer også fagbevægelsen for arbejdet i og opbakningen til Europa. 

– Når vi laver moderne handelsaftaler, er fagbevægelsen god til konkret at udpege, hvad det betyder for danske virksomheder og danske arbejdspladser, og hvad den vil gøre ved det. Og der synes jeg, at fagbevægelsen spiller en meget stærk rolle. Når danskerne er så glade for EU og for dansk demokrati, så tror jeg, at fagbevægelsen i høj grad er medvirkende til det.