Hele syv ud af ti (72 %) af dem, der har et meget højt arbejdstempo, oplever stor konflikt mellem arbejde og privatliv.
Mens hele seks ud af ti (64 %) af dem, der har en meget stor arbejdsmængde, oplever stor konflikt mellem arbejde og privatliv.
Det dokumenterer ny undersøgelse med svar 9.641 FTF’ere, fx sygeplejersker, lærere, finans- og it-ansatte, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
”Der er behov for klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der klart fastsætter reglerne på området og præciserer kravene til arbejdsgivernes forpligtelse til at forebygge psykiske belastninger i arbejdet. siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Regler bør sikre balance mellem krav og ressourcer
FTF foreslår, at politikerne vedtager en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø efter svensk forbillede. En bekendtgørelse skal sikre, at arbejdsgiverne forebygger belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det handler blandt andet om, at der skal sikres balance mellem krav og ressourcer:
– Et af de største problemer i det psykiske arbejdsmiljø i dag er, at mængden af opgaver ikke hænger sammen med den tid, som er til rådighed. Med andre ord er arbejdspresset for højt.
– Efter svensk forbillede skal det derfor være klart for arbejdsgiver, at arbejdsmængden skal tilpasses arbejdstiden og den kvalitet, som opgaverne skal løses til. Ligeledes skal arbejdsgiverne sikre, at de har dialog med medarbejderne om, hvad der forventes af dem og hvilke mål, de arbejder efter. Læs mere om FTF’s forslag her