I dag er der indgået forlig på det statslige område.
FTF ‘s formand, Bente Sorgenfrey, der har været tilstede i Forligsinstitutionen under den sidste uges hektiske drøftelser, udtaler:
"Med #OK18 forliget på statens område har vi fået #EnLøsningForAlle ansatte i den offentlige sektor. Fællesskabet gav en samlet styrke og lover godt for fremtidens fagbevægelse", siger Bente Sorgenfrey.

Forliget følger i hovedtræk rammerne for forligene på det kommunale og regionale område:

  • en samlet ramme på 8,1%,
  • en forbedring af reallønnen
  • en reguleringsordning uden privatlønsværn

Udmøntningprofilen over tre år er dog lidt forskellig i forhold til forligene for kommuner og regioner, ligesom reststigningen er forskellig.
Spisepausen er sikret
For så vidt angår spisepausen har de statsansatte opnået en overenskomstmæssig ret til en betalt spisepause.