Mens de historisk langstrakte og dramatiske forhandlinger om overenskomsterne for offentligt ansatte i Danmark er gået ind i sin allersidste fase, sender den norske hovedorganisation Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sin støtte til danske fagforeninger og offentligt ansattes overenskomstkrav.
Det partipolitisk uafhængige YS har 218.000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
I støtteerklæringen hedder det:
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ønsker at give udtryk for vor fulde støtte til dansk fagbevægelses krav om retfærdig lønudvikling og anstændige arbejdsforhold i den offentlig sektor. En symmetrisk udvikling af løn- og arbejdsvilkår mellem den offentlige og private sektor er et vigtigt princip i den nordiske arbejdslivsmodel og afgørende for udviklingen av velfærdsstaten.

Derfor bekymrer det os, at den danske stat nu lægger op til, at offentlige ansatte skal tabe terræn i forhold til privat sektor. Vi ser også med bekymring på, at den danske stat med sin trussel om lockout øger konfliktniveauet i situationen og forsøger at undergrave den grundliggende ret til frie, kollektive forhandlinger.
YS vil derfor udtrykke vor støtte til den vigtige kamp, I nu kæmper.  

Tidligere har Unio, en anden af de norske hovedorganisationer, samt det europæiske ETUC, sendt støtteerklæringer.