På det regionale område blev i nat drøftet mulighederne for at indgå et forlig.  
Parterne nåede langt i deres drøftelser, imidlertid kunne der ikke opnås enighed om at indføre en overenskomstmæssig ret til en spisepause. Derfor fandt FTF- og AC-grupperne på det regionale område, at der endnu ikke er tilstrækkeligt grundlag for at indgå forlig.  
I de fælles drøftelser, der foregik i nat, var man tæt på enighed om en række hovedresultater, herunder:
•  en samlet ramme på 8,1%, heraf 0,6% i reststigning
•  reallønnen forbedres
•  reguleringsordningens etableres uden arbejdsgivernes privatlønsværn
•  organisationsforhandlinger på ca. 0,35%,
•  ingen forringelser i seniorvilkår, herunder seniordage.  
FOA og LO’s forhandlingsfællesskab på det offentlige område fortsatte drøftelserne med arbejdsgiverne og fandt, at der var et tilstrækkelig godt resultat og indgik derfor forlig.  
FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, der har været  med i Forligsinstitutionen de sidste hektiske par dage, udtaler i den anledning:  
“Det er trist, at det lykkedes arbejdsgiverne at splitte de faglige organisationer, og at vi dermed ikke opnår #EnLøsningForAlle i Forligsinstitutionen om OK18. Arbejdsgiverne ville ikke overenskomstsikre spisepausen.” 
Forhandlinger fortsætter onsdag i Forligsen
Forhandlerne på det kommunale og på statens område skal møde op i Forligsinstitutionen onsdag. Mens der natten til onsdag er indgået en overenskomst med FOA og LO’s forhandlingsfællesskab på det regionale område – det gælder bl.a. HK/Kommunal, DS, FOA, SL og 3F – skal der forhandles videre på det kommunale og statens område.
Derfor har forligsmand Mette Christensen indkaldt parterne til nye møder onsdag. Forhandlerne på kommunernes område skal møde op i Forligsinstitutionen klokken 10, mens parterne på statens område er tilsagt til klokken 13.