Mens maraton-forhandlingerne om overenskomsterne for offentligt ansatte i Danmark går ind i den sidste og afgørende fase, kommer der nu yderligere opbakning fra fagbevægelsen i udlandet, nemlig fra hovedorganisationen Unio hos vores norske naboer.
I sidste uge sendte den europæiske fagbevægelse, ETUC, sin opbakning i en støtteerklæring.

Unio er hovedorganisation for medlemmer med en videregående uddannelse, og er med sine ca. 360.000 medlemmer den næststørste hovedorganisation i Norge.

”Arbejdsgiverne har truet med lockout overfor arbejdstagerne, når de rejser helt betimelige krav som fortsat lønnet spisepause og en lønudvikling, som sikrer at offentlige ansatte ikke taber yderligere terræn i forhold til private sektor. Dette er uacceptabelt”, udtaler Unios leder, Ragnhild Lied.
Hun har derfor på vegne af Unio sendt formel støtte til de tre danske hovedorganisationer.
I støtteerklæringen hedder det bl.a.:
“Hovedorganisationen Unio ønsker at give sin fulde støtte til jeres kamp for anstændige løn- og arbejdsforhold i Danmark… Når LO, Akademikerne og FTF står skulder ved skulder for at beskytte arbejdstagerne i den offentlige sektor, så gør det indtryk og inspirerer… Unio har bemærket, at I ser ud til at have god opbakning i befolkningen. Det bør gøre indtryk på den danske regering ”.
Hvis ikke parterne opnår enighed, kan der udbryde strejke den 6. maj. og lockout fra den 12. maj. Dette forudsætter, at Forligsmanden lader fristen for forlængelse løbe ud.  
Hvis der meddeles sammenbrud, vil strejke og konflikt træde i kraft samtidig efter fem hverdage.