På ni måneder har det svenske Arbejdstilsyn, Arbetsmiljöverket, i mere end 1.700 tilfælde krævet bedre arbejdsmiljø med henvisning til nye regler i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

Som det fremgår i videointerview nedenfor har Arbetsmiljöverket eksempelvis givet en betinget bøde på 100.000 svenske kroner til en arbejdsgiver på grund af store problemer med arbejdspres, stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det fik arbejdsgiveren til at handle og ansætte fire nye medarbejdere til at løse det voksende antal opgaver, og dermed blev bøde annulleret. Det beretter den svenske hovedorganisation TCO i videointerview her: