LO, FTF og Akademikerne hilser overordnet forslaget om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed velkomment og er tilfredse med, at Kommissionen med forslaget søger at imødegå social dumping og lette koordineringen for de borgere og virksomheder, der opererer på tværs af landegrænserne i EU.