Din kollega henvender sig til dig for at sige, at det er umuligt at nå arbejdsopgaverne på den normerede tid. Hun giver udtryk for, at hun er konstant bagud og har dårlig samvittighed over ikke at gøre arbejdet godt nok.
Måske du kan nikke genkende til oplevelsen?
Desværre oplever intet mindre end 36 procent af FTF’erne, som blandt andet dækker over sygeplejersker, politifolk og pædagoger, at arbejdsmængden er stor eller meget stor. Det viser ny FTF-undersøgelse med over 9.600 respondenter.
Organisatoriske ændringer, nye it-systemer og det faktum, at arbejdsmængden ganske enkelt ikke står mål med den tid, der er til rådighed, er de største syndebukke. Det mener psykolog og Ph.d. Eva Hertz, der er stifter og direktør for psykologvirksomheden Center for Mental Robusthed.
"I dag skal man være omstillingsparat overfor politiske reformer og it-systemer, og så skal man være i stand til at jonglere mellem nye kollegaer, arbejdsopgaver og ledelsesstrategier. Folk har rasende travlt, fordi der ikke længere er noget, der hedder business as usual," siger hun.
Ifølge en undersøgelse fra The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions fra 2013, ligger Danmark i top, når det kommer til organisatoriske ændringer på jobbet.
Eva Hertz peger på, at arbejdsmængden mange steder er så stor, at de ansatte ikke har ressourcer til at nå arbejdsopgaverne indenfor normeret tid.
"Sygehusene er eksempler på arbejdspladser, der fungerer mod alle odds – de fungerer, fordi vi blandt andet har ekstremt dedikerede sygeplejersker, som møder ind før tid, ræser rundt hele dagen og bliver efter fyraften for at færdiggøre deres arbejde," forklarer hun.
"Det er virkelig et skråplan"
Den høje arbejdsmængde kan have alvorlige konsekvenser for kvaliteten i arbejdet, fordi der ganske enkelt er større risiko for fejl, mener Eva Hertz.
"Fejl i arbejdet kan have fatale konsekvenser, hvis du eksempelvis arbejder med patienter eller børn. Derfor er det virkelig et skråplan, når så mange oplever at have travlt," siger hun.
Eva Hertz tilføjer, at travlhed også er et tegn på, at den mentale sundhed blandt ansatte er under pres.
"Det er nedslidende hele tiden at være tvunget til at gå på kompromis med sin faglighed, fordi der ikke er ressourcer til at løfte arbejdsopgaverne. For højt arbejdspres kan på sigt give stress, som kan resultere i blandt andet angst og depression," siger hun.

Hiv fat i din leder
Det er altid din arbejdsgivers ansvar og din leders opgave at sikre en passende arbejdsmængde. Men som tillidsvalgt kan du bruge din position til at agere talerør for dine kollegaer, hvis I fx oplever problemer med vedvarende travlhed, mener Eva Hertz.
"Indkald lederen til et møde, hvor du med konkrete eksempler forklarer, at I har for mange arbejdsopgaver og for lidt tid," siger hun.
Forud for mødet er det en god ide at forberede nogle løsningsforslag, så du undgår, at din leder oplever dig som et brokkehoved, der ikke er i stand til at tænke konstruktivt.
"Har I tradition for at sende mails i stride strømme, skal I måske tage jeres mail-kultur op til revidering. Og har I tendens til at holde lange møder, kan du foreslå, at I korter ned i mødetiden," siger hun.
Eva Hertz tilføjer, at det som regel er dem, der er tættest på kerneopgaven som har de bedste løsninger. Foreslå derfor din leder, at I holder et møde med resten af kollegagruppen, hvor I i fællesskab diskuterer løsninger på problemet.
Hun pointerer dog, at det i sidste ende er lederens og ikke jeres ansvar at finde løsninger.
Afhængigt af om du er ansat på en offentlig eller en privat arbejdsplads, kan du også foreslå, at I drøfter problemerne i arbejdsmiljøgruppen, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, MED-udvalget eller TRO-samarbejdet, som er samarbejdet mellem tillidsvalgte og leder.
"Finder I ikke løsninger, så hent hjælp ude fra. Tag fx kontakt til en ekstern rådgiver eller en intern arbejdsmiljøkonsulent, hvis I har adgang til sådan en," siger Eva Hertz
I kan desuden hente inspiration fra Etsundtarbejdsliv.dk, hvor I blandt andet kan blive klogere på, hvordan I skaber sunde arbejdsrytmer.

Travlhed er ikke et individuelt problem
Som tillidsvalgt kan du ligeledes bruge din post til at skabe sammenhold i kollegagruppen. Det kan du fx gøre ved at arrangere gå-hjem- eller frokostmøder. Til møderne kan du med fordel gøre dine kollegaer opmærksomme på, at du er tilgængelig, hvis de har brug for en snak på tomandshold, forslår Eva Hertz.
"I pressede situationer hjælper det med et rum, hvor det er legitimt at tale om det, der er svært. Du kan gøre dit for, at I står sammen som gruppe, så travlhed ikke bliver et individuelt problem," siger hun.
Eva Hertz tilføjer, at du udover at passe på dine kollegaer også skal passe på dig selv.
"Du kan ikke hælde fra en tom kande. Derfor er det vigtigt, at du hele tiden mærker efter, hvordan du selv har det, så du ikke selv bukker under for travlhed," siger hun.
Bruger du mange ressourcer på dit hverv som tillidsvalgt, foreslår Eva Hertz, at du beder din leder om mere tid til de opgaver, der følger med posten.
"Oplever du, at du mangler viden om de problemstillinger, der knytter sig til det psykiske arbejdsmiljø, kan du også bede din leder om uddannelse i, hvordan arbejdspladsen kan forebygge stress og håndtere travlhed på jobbet," uddyber psykologen.
Du og din leder har de bedste forudsætninger for at samarbejde og finde løsninger, når I har fået den samme viden og de samme værktøjer. Tag derfor gerne din leder med på kursus, konkluderer Eva Hertz.