Udgivet: 13-03-2018

LO noterer sig med tilfredshed, at formålet med digitaliseringsklar lovgivning er at sikre, ?at ressourcerne anvendes der, hvor det giver størst værdi for borgerne (?).? Ligesom det skal bidrage til ?en mere brugervenlig og lettilgængelig offentlig sektor.? Vi anser det derfor også for givet, at i de tilfælde, hvor digitalisering af lovgivning ikke bidrager til øget kvalitet, brugervenlighed og tilgængelighed, bliver det klart tydeliggjort for beslutningstagerne.

Ud over dette, indeholder høringssvaret også – blandt andet -en opfordring til, at man ikke indregner forventede besparelser ved digitalisering, før de er realiserede, og at medarbejderne modtager den nødvendige uddannelse.

LO’s høringssvar til Høring over Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning 18-0725