I formiddags lancerede den statslige forhandler Sophie Løhde en historisk omfattende lockout i forbindelse med forhandlingerne om OK18. Nu har både KL og Danske Regioner fulgt trop og har her sidst på eftermiddagen varslet massive lockouter af de ansatte.  
Danske Regioner varsler lockout af 70.000 ansatte. Dermed vil over halvdelen af de regionalt ansatte blive påvirket, hvis det kommer til en varslet lockout.  
KL har varslet en lockout af omkring 250.000 ansatte. Det svarer til, at halvdelen af de kommunalt ansatte vil blive ramt. En lockout vil blandt andet ramme de ansatte på landets folkeskoler og daginstitutioner.
KL’s topforhandler, Michael Ziegler, har udtalt til pressen, at både folkeskoler og daginstitutioner vil blive ramt 100 procent, hvis det kommer til en lockout 10. april. Ældreområdet, handicapområdet og vitale infrastrukturer bl.a. kraftvarmeværker er ifølge Ritzau fritaget.  
Lockouten, der dermed i alt berører 440.000 offentligt ansatte, kan alle indledes 10. april, hvis parterne ikke når til enighed inden.

Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt
Med sine voldsomme lockoutvarsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil. Det mener de tre chefforhandlere på henholdsvis kommunernes, regionernes og statens område. 

”Der er tale om en unødig og en dramatisk skærpelse fra arbejdsgiverne side. Det er mindre end en uge siden, at lønmodtagerne blev beskyldt for at tage befolkningen som gidsler. Sandheden er, at vi med godt ti procent af lønmodtagerne i konflikt naturligvis ville lægge pres på vore arbejdsgivere. En kommende lockout vil ramme borgerne unødigt hårdt,” siger Anders Bondo Christensen, chefforhandler på det kommunale område i en pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de ansatte i kommuner og regioner.  
Arbejdsgiverne går efter hurtigt lovindgreb
”Ved at øge dramatikken og gøre en konflikt meget voldsom, beder arbejdsgiverne tydeligvis om et hurtigt lovindgreb. Lønmodtagernes strejkekasser skal drænes mest muligt ved at skærpe konflikten, og tilsvarende vil det skæppe betragteligt i de offentlige kasser. Det er at sætte den danske model med de ellers så berømte frie forhandlinger på spil. Ministeren bringer konflikten til et helt nyt niveau. Vi har udtaget omkring 15.000 statsansatte til strejke. Ministeren svarer igen med at udtage 120.000 til lockout. Hun siger, at de 15.000, vi har udtaget, vil være til stor gene for rigtigt mange danskere. Så må almindelig husmandslogik vel tilsige, at 120.000 må være til meget stor gene for rigtigt, rigtigt mange danskere,” mener Flemming Vinther, formand for de statsansatte i CFU.  

Tillidsbrud med vidtrækkende konsekvenser
Også Grete Christensen, lønmodtagernes chefforhandler på regionernes område, ser meget drastiske perspektiver ved dagens lockout-melding:

”Vi vil gerne opfordre hele rækken af offentlige arbejdsgivere til at tænke på de signaler, der sendes til deres medarbejdere. Alle taler om at den danske økonomi buldrer derudaf – men ønsket fra offentligt ansatte om at være en del af opsvinget og blive tilgodeset på linje med privatansatte nærmest tromles til side. Det er på grænsen til et tillidsbrud i det samarbejde, som vi har arbejdet for mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Tilliden i hverdagen er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Og vi ser i dag et tillidsbrud, der risikerer at få betydning mange år ud i fremtiden. Som forhandlere har vi aldrig gået efter konflikt, men at opnå forhandlingsløsninger. Det er fortsat vores mål,” siger Grete Christensen.