Akademikerne hilser initiativet velkomment og støtter det overordnede formål med direktivet, nemlig at sikre grundlæggende rettigheder til alle arbejdstagere uanset ansættelsesforhold og kontrakttype. Nye ansættelsesformer kalder på en revidering af ansættelsesdirektivet fra 1991.