? Det er et skridt i den forkerte retning, at der igen skæres på Arbejdstilsynet, der tværtimod burde have tilført flere midler, da udviklingen går den forkerte vej i forhold til både fysisk og psykisk nedslidning. Det er ikke godt nok, siger LO?s formand, Lizette Risgaard.

? Vi skal leve af uddannelse i fremtiden, men regeringen vælger alligevel at skære 100 mio. kr. på erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidraget. Virksomhederne efterspørger allerede nu mere faglært arbejdskraft, og det bliver endnu mere fremover. Derfor bør vi naturligvis investere i uddannelse, ikke skære ned, som regeringen har valgt at gøre.

? Regeringen skulle have gjort indsatsen mod social dumping permanent og have afsat langt flere midler. Og det mener en rigtig stor del af befolkningen også. 59 procent af danskerne mener, at politikerne bør gøre mere imod social dumping. Lønmodtagerne er bekymrede, og politikerne burde lytte til dem, for det her er alvorligt, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 2611 9710.