Kommissionen kom sidste år med et udspil til en revision af den såkaldte forordning 883 – læs mere 
Lars Løkke Rasmussen og regeringen: Indeksering af børnecheck er et centralt spørgsmål for den danske regering. Således blev det også nævnt som noget af det eneste på EU-området i statsministerens åbningstale for en uge siden.
Fagbevægelsen: En samlet dansk fagbevægelse bakker op om indekseringen af børnechecken. Blandt andet for at sikre, at danske lønmodtagere opfatter koordineringen af social sikring på tværs af grænser som rimelig og fordi man frygter, at børnechecken kan misbruges til social dumping.
Dansk Arbejdsgiverforening: Deler fagbevægelsens standpunkt på børnecheck. 
Andre medlemslande: Tyskland, Irland og Østrig støtter det danske ønske. Lande som Polen, Rumænien og Slovenien er modstandere.
Hvad er processen fremad?: Det estiske formandskab håber at kunne lande en indstilling i Ministerrådet på netop familieydelser i løbet af i år. Om det kan lade sig gøre på netop dette sensitive politiske spørgsmål, er dog noget uvist.
Europa-Parlamentet er også gået i gang med sin behandling af spørgsmålet. Her er det Beskæftigelsesudvalget, der er hovedudvalg, og den franske socialdemokrat Balas, som er ordfører. Der skal efter planen først stemmes om sagen i juni til næste år i udvalget, så sagen kommer til at fylde i Bruxelles og omegn et godt stykke tid.
Kilde: fagligt.eu