Medarbejdere og ledere i kommunerne samarbejder i dag mere end tidligere. Kulturen mellem de to parter på de kommunale arbejdspladser har udviklet sig til en højere grad af samarbejde og partnerskab om at løse opgaverne. Den klassiske oplevelse af en A-side og en B-side er nedtonet.
Alt sammen konklusioner i en undersøgelse af det såkaldte MED-system – samarbejdsudvalgene i kommuner og regioner. 
Undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem de to parter fungerer godt i rammerne af MED-systemet. Og det vil være helt tosset ikke at bruge netop det samarbejde og den inddragelse af medarbejderne, der ligger i MED-systemet, i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor – sådan som regeringen har lagt op til med Sammenhængsreformen. Det mener Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.
I arbejdet med at udvikle den offentlige sektor ser hun det som mere end oplagt at bringe medarbejdernes og ledernes egne ressourcer i spil via MED-systemet og på den måde inddrage dem som partnere.
”Kommuner og regioner er allerede gennem MED-arbejdet i fuld gang med at drage nytte af front-medarbejdernes erfaringer til at løse opgaverne bedre til gavn for borgerne. Her ligger en kæmpe ressource, der bør udnyttes. Og så mener vi, at MED-systemet i langt højere grad end i dag skal bruges til strategiske drøftelser om kommunens eller regionens udvikling”, siger Bente Sorgenfrey.

Mere tid til kerneydelsen
Mere tid til kerneydelsen er et centralt mål med Sammenhængsreformen. FTF’s formand opfordrer derfor til, at MED-systemet bruges til at finde lokale løsninger på, hvordan man får ryddet op i det, der udgør barrierer for kerneydelsen.
Mere tidssvarende offentlig sektor er et andet mål for Sammenhængsreformen. Også i det arbejde er det oplagt at skabe et stærkt partnerskab på alle niveauer og gøre i MED-systemet til omdrejningspunkt, pointerer FTF’s formand.
”Det er oplagt at skabe et udviklingsrum sammen med medarbejderne, når der eksempelvis skal indføres ny teknologi, og der skal testes nye teknologier og udvikles nye arbejdsformer.
Bedre Ledelse
Bedre Ledelse er også et erklæret mål i Sammenhængsreformen, hvor Bente Sorgenfrey peger på MED som en oplagt medspiller.

”Bedre ledelse indebærer en dialog med medarbejderne om hvordan man finder smartere løsninger i hverdagen. Det kræver samtidig, at medarbejderne er parate til at gå ind og tage et ansvar – det er også en del af pakken, som vi bakker op om i fagbevægelsen”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF har igangsat et projekt om ”Ny offentlig styring og ledelse”, hvor FTF som hovedorganisation arbejder på forslag til nye modeller og principper for udvikling af den offentlige sektor. Her spiller overvejelser om hvordan MED tidligere kan inddrages i det strategiske arbejde og løsning af problemerne en vigtig rolle.