I dag afholdt Juncker sin State of the Union tale. Men hvad har reaktionerne været på det faglige område? Blandt andet et forslag om en fælles europæisk arbejdsmarkedsmyndighed har overrasket. Her er det fulde overblik:

Først gives ordet til den europæiske faglige sammenslutning, EFS,der savner prioriteten af den sociale søjle i dagens tale: ”Der var få referencer til den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvilket vi mener er det absolut vigtigste initiativ, der bliver nødt til at blive leveret på inden hans mandatperiode er overstået” udtaler Luca Visentini, formand for den europæiske fagbevægelse. Dog er han enig i Junckers udtalelse om, at han helst ser den sociale søjle vedtaget på EU-topmødet i Göteborg til november. Læs hele den europæiske fagbevægelses holdning her.

Næstformanden i den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet Maria J. Rodrigues har desuden tweetet, at ”EU skal garantere adgang til social beskyttelse og anstændige arbejdskontrakter til alle EU-borgere”.

Blandt de danske medlemmer af Europa-Parlamentet har både Christel Schaldemose (MEP) og Jeppe Kofod (MEP) rost Juncker for at tale om behovet for at bekæmpe social dumping gennem en revidering af udstationeringsdirektivet, der skal sikre lige løn for lige arbejde. 

Gianni Pittella, den socialdemokratiske gruppeformand, fokuserer også på lige løn for lige arbejde i hans svar til talen: ”Som europæiske socialister og demokrater beder vi Juncker og Kommissionen om at levere reelle resultater på en ungdomsgaranti og en ny børnegaranti, såvel som på fair og lige løn for lige arbejde”. Se hele hans indlæg her. På dette område siger Visentini ligeledes at han ”velkommer Junckers beslutsomhed om at få sikret en beslutning på revidering af udstationeringsdirektivet, selvom dette ikke alene vil opnå lige løn”.

På den anden side af bordet er den europæiske arbejdsgiverforening, BusinessEurope, meget positivt stemt overfor Junckers handelsfokus: ”For BusinessEurope er det stærke fokus på handel og den nye opmærksomhed omkring en industripolitisk strategi for EU strategisk vigtigt for Europas langsigtede velstand og beskæftigelse”, siger Emma Marcegaglia, præsident i BusinessEurope. Resten af BusinessEuropes holdning kan findes her.

Også handelspolitikken har fået den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, til tasterne på twitter: ”Enig med Juncker om nødvendigheden for en stærk handelsagenda. Handelsaftaler er nøglen til at forme globaliseringen til Europas fordel”. Hvad Kommissionens handelspolitik kommer til at indeholde, offentliggøres dog først i morgen. Den grønne gruppe roser desuden Junckers udtalelse om, at kommende handelsaftaler skal have en mere gennemsigtig og demokratisk proces.

Sidst, men ikke mindst, har Juncker overrasket bredt med sit forslag om en fælles europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal styrke samarbejdet mellem nationale arbejdsmarkedsmyndigheder og stå for nye initiativer såsom et fælles europæisk ”Social Security Number”. Formanden for den europæiske faglige sammenslutning siger: ”Forslaget om en fælles europæisk arbejdsmarkedsmyndighed er interessant, og vi forventer at fagbevægelsen bliver inddraget fuldt ud i arbejdet”.

Hvad myndigheden mere konkret kommer til at indeholde, kan du læse mere om her.