Forhandlingerne kommer til at berøre mere end 750.000 ansatte, heraf ca. 270.000 organiseret i FTF’s medlemsorganisationer.
I de faglige organisationer er man nu i gang med at forberede, hvilke overenskomstkrav man skal udtage: Hvordan skal lønkravene skrues sammen, fx skal man sikre at lønudviklingen følger med det private arbejdsmarked og overstiger inflationen, og er der særlige grupper som skal løftes?

Pension er også et område, som organisationerne overvejer, fx om pensionsprocenten skal op, eller hvordan kan pensionen indrettes i forhold til en gunstig seniortilværelse, og skal man individuelt kunne vælge mellem fx løn, pension og seniordage.
Mere fokus på arbejdsmiljøet?
Mange steder overvejer man også, hvordan overenskomsterne kan bidrage til, at man kan holde arbejdslivet ud, herunder hvordan man håndterer de mange forandringer, som ansatte skal tage højde for i deres daglige arbejde, fx om der skal være mere fokus på arbejdsmiljøet? Disse emner og en lang række andre overvejes lige nu. Modparten, dvs. staten, kommunerne og regionerne, forbereder også deres krav.

Tidsplan 2017Det kommunale og regionale område:

  • 6. november: Organisationer med medlemmer i kommunerne eller regioner afleverer deres forslag til generelle krav til Forhandlingsfællesskabet (tidl. KTO) 
  • 11. december: På et repræsentantskabsmøde udtager Forhandlingsfællesskabet endeligt de generelle krav. Samme dag skal den enkelte organisation have sine specielle krav klar.
  • 12. december: Parterne på det regionale og det kommunale område udveksler både generelle krav og specielle krav. 

Det statslige område:

  • 9. november: Organisationer med medlemmer på det statslige område afleverer deres forslag til generelle krav til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).
  • Medio december: CFU udtager endeligt de generelle krav. Samtidig udtages de specielle krav af organisationerne selv. 
  • Ultimo december: Parterne på statsområdet udveksler kravene både generelle og specielle krav.

Forhandlinger varer 2½ måned 
Overenskomstforhandlingerne varer herefter ca. 2½ måned, dvs. fra ca. medio december 2017 til senest 28. februar 2018. Der er typisk tale om en lille håndfuld politiske møder og et væld af tekniske møder, inden aftalerne kommer i hus.
Koreografien er fast: Som regel afslutter det statslige område først, fx i begyndelsen af februar, så følger kommunerne trop en lille uges tid senere og regionerne slutter af yderligere en uge senere. Typisk indgås først aftaler om de generelle krav, hvorefter organisationerne slutter deres forhandlinger om specielle krav kort efter men stadig inden 28. februar.
Hvis parterne bliver enige om nye overenskomster og aftaler, bringes resultaterne til urafstemning i de enkelte organisationer. De afholdes som regel indenfor en måned, dvs. inden 1. april. Hvis parterne ikke bliver enige, fortsætter drøftelserne næsten altid i forligsinstitutionen, der her kan ende med et resultat, der sendes til afstemning. Hvis der heller ikke her opnås et resultat, vil der typisk opstå en konflikt med strejke/lockout, fx BUPL og Sundhedskartellets organisationer i 2008 og LC i 2013 (Lærerkonflikten).