Uber er inde i en stime af dårlige juridiske nyheder. 
For nylig lagde en generaladvokat ved EU-Domstolen i en spansk sag op til, at Uber ikke skal opfattes som en tjeneste i informationssamfundet men derimod som en aktør på transportområdet og dermed kan underlægges regulering, der gælder på dette felt. Og i forlængelse af det er der i dag kommet et forslag til en afgørelse i en sag om Uber i Frankrig. 
Sagen går på, hvorvidt franske myndigheder skulle have varslet Kommissionen forud for en lovændring, der har gjort det vanskeligt for Uber at eksistere i Frankrig.
Uber France mener, at de franske myndigheder har ændret lovgivning i strid mod direktivet på området – direktiv 98/34/EF om tekniske standarder – hvorved Kommissionen skulle have nikket til en lovændring forud for dens ikrafttræden. 
I forslaget til afgørelsen fastslår generaladvokaten imidlertid, at medlemsstaterne godt kan forbyde og sanktionere den ulovlige udøvelse af transportvirksomhed inden for rammerne af UberPop-tjenesten i Frankrig uden først at give Kommissionen meddelelse om lovforslaget
Læs mere om sagen her: Den Europæiske Unions Domstol – Pressemeddelelse
Der er ikke tale om den endelige afgørelse ved EU-Domstolen, men generaladvokatens forslag til afgørelse.
Oftest følger domstolen dog disse forslag. Uber har i dag udtalt til Reuters, at de afventer den endelige afgørelse, før de foretager sig yderligere.