I alt 485 platforme og deres brugere. I ti lande, herunder Danmark. Det har EU-Kommissionen trawlet igennem og undersøgt gennem den seneste tid gennem analyser, fokusgrupper og spørgeskemaer.

Undersøgelsen viser, at 191 millioner EU-borgere har foretaget mindst en betalende transaktion på en platform såsom AirBNB eller Uber inden for det år, der er blevet analyseret. 

Gråzoner på stribe
Rapporten peger dog også på en række gråzoner i den nye økonomi. Blandt andet er et flertal af forbrugerne – 60% – usikre på deres rettigheder samt på hvem der har ansvaret, hvis noget ikke fungerer som forventet. Der er også juridisk forvirring i forhold til, hvorvidt platforme skal opfattes som privatpersoner, der tilbyder tjenester, eller i stedet reelle forretninger.  
Endelig viser rapporten, at det er en lille gruppe af platforme, under 5%, og brugere af disse, som står for den største del af markedet. Boligtjenester er desuden de mest populære.

Hele undersøgelsen kan findes her.

Politisk fokus i EU
Undersøgelsen spiller ind i Kommissionens igangværende screening af EU’s forbruger- og markedslovgivning samt den overvågning af platformsøkonomien, den allerede har kørende. Torsdag i denne uge stemmer Europa-Parlamentet ligeledes om en – ikke-bindende – betænkning om platformsøkonomi. Spørgsmålet forbliver dermed på den politiske agenda i Bruxelles.

Hvad med Danmark?
UgebrevetA4 har netop foretaget en undersøgelse af danske deleøkonomiske virksomheder. Den kommer frem til, at de fleste danske tjenester stadig befinder sig på et lille stadie, hvad gælder omsætning og generel økonomi. 

Fra den danske regerings side er der tidligere lovet en decideret strategi for platformsøkonomi. Den er endnu ikke kommet. Spørgsmålet berøres også i det nyligt nedsatte såkaldte Disruptionråd.