Loven om tidsbegrænset ansættelse sikrer, at en tidsbegrænset ansat har samme arbejdsvilkår som en fastansat samt at tidsbegrænset ansættelse ikke misbruges ved gentagne fornyelser af ansættelsesforholdet.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2207-tidsbegraensetansaettelse-2007.pdf