KUN TIL DOWNLOAD. Bemærk, at publikationen er forældet på flere punkter, fx skal kun lønmodtageren underskrive feriebevis til FerieKonto, samt at der nu er ret til erstatningsferie ved sygdom (dog 5 dages karensperiode) mv.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2219-ferieloven-2005-1.pdf