Fagbevægelsen har nu indsendt en række ændringsforslag til Kommissionens forslag om at opdatere forordning 883.