Dansk økonomi har gavn af overenskomstforhandlinger – og det på mere end én måde. Både produktiviteten og modstandsdygtigheden overfor kriser bliver nemlig styrket af overenskomster.
Det er billedet, der tegner sig på baggrund af et nyt forskningsprojekt og en analyse fra OECD, de vestlige landes organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. Udviklingen i den seneste forskning er endnu et rygstød til den danske model, som for tiden får ros fra mange sider, siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey:
"Internationalt finder der lige nu en bevægelse sted, hvor den danske model er gået fra at blive set som en lidt anderledes måde at indrette arbejdsmarkedet på til noget, der minder om en idealmodel. Den nyeste forskning i overenskomster er blot med til at understrege dette," siger FTF’s formand, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Produktiviteten i top
Dansk produktivitet har længe været under anklage for at være for lav – vi har kort sagt skabt for lidt værdi i forhold til det antal timer, vi lægger i vores arbejde.
Men de nyeste tal fra OECD viser, at produktiviteten er langt bedre end tidligere antaget. Danmarks produktivitet placerer sig som nummer 6 ud af de 35 OECD-lande og slår dermed lande som Sverige og Tyskland, der ellers ofte er blevet rost for deres produktivitet.

En faktor, der bidrager til vores høje produktivitet, er centrale, koordinerede overenskomstforhandlinger. Det viser materiale fra 28 EU-lande og 22.008 virksomheder, som økonom ved Durham University Bernd Brandl har undersøgt:
"Vi kan se en positiv sammenhæng mellem overenskomstforhandlinger og høj produktivitet. De lander, der klarer sig godt – fx Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig – har netop koordinerede overenskomstforhandlinger," siger han.
Den højere produktivitet skyldes mere kontrol med lønudviklingen, forklarer Bernd Brandl:
"Koordinerede kollektive forhandlinger giver dem, der skal lave politikken, mulighed for at påvirke lønniveauet i den retning, som er gavnlig for produktiviteten."

Mere modstandsdygtig overfor kriser
I kølvandet på den økonomiske krise foretog OECD en undersøgelse af arbejdsmarkederne i de 35 OECD-lande. Den viste, at kollektive overenskomster kan mindske de negative effekter af økonomiske chok på arbejdsmarkedet.
Mark Pearson, vicedirektør i OECD’s afdeling for beskæftigelse og arbejdsmarked, siger:
"Lande med en høj andel af kollektive overenskomster samt en vis fleksibilitet for arbejdsgiverne og fagforeningerne – altså den nordiske model – har generelt set undgået massearbejdsløshed," siger han.
"Det ser helt klart ud som om, visse systemer er mere modstandsdygtige overfor kriser end andre."

OECD arbejder netop nu på at revurdere deres arbejdsmarkedsanbefalinger, som med al sandsynlighed vil gå mere i retning af den danske model.