Julen står for døren. Men det var ikke en gave af den slags, der havde stået øverst på LO’s ønskeliste, der blev pakket ud, da Kommissionen i tirsdags præsenterede sit forslag til regulering af sociale ydelser for vandrende arbejdstagere.  

I går, dagen efter lanceringen af udspillet, var Lizette Risgaard i Bruxelles til møder i toppen af den europæiske fagbevægelse. 
Fagligt.eu fangede hende til en snak om udfordringerne i Kommissionens udspil:

– Vi er jo store tilhængere af det europæiske projekt. Vi kan også se, at Kommissionen forsøger at løse de udfordringer, der er, når det gælder social sikring. Problemet er blot, at deres forslag ikke løser udfordringerne. Tværtimod. Landene er jo ikke ens og vedtages forslaget vil det ødelægge meget af det, vi har kæmpet for og sammen bygget op i Danmark, når det gælder vores arbejdsmarked og velfærdssystem, forklarer hun.

Lizette Risgaard ser to hovedproblemer med udspillet. Dels vil det føre til mere social dumping og dels kan det underminere den folkelige opbakning til EU-projektet.

– Børnechecken er jo desværre i dag med til, at der sker social dumping i Danmark. Skruppelløse arbejdsgivere trykker lønnen ned og siger til de udenlandske arbejdere, at når de lægger børnechecken til lønnen, så er niveauet godt. Det vil få konsekvenser ikke kun for den enkelte arbejdstager men hele arbejdsmarkedet, hvis det bliver endnu mere udbredt.”

Men Kommissionen siger jo, at det bliver for bureaukratisk at indføre en sådan indeksering?

– Der må vi bare sige: der skal findes en løsning, på en eller anden måde. Det andet er en undskyldning, ikke mindst i et system, hvor der jo ellers er rigeligt med regler i forvejen.

Også på dagpengeområdet ser Lizette Risgaard udfordringer: 

– Det holder ikke, at man skal kunne tage danske dagpenge med til udlandet i seks måneder. De nuværende tre måneder er fint. For danske dagpenge kan man jo leve bedre af end for en gennemsnitlig løn i mange lande i EU, hvilket giver et lavt incitament til at søge og tage arbejde i det pågældende land. Det er i øvrigt svært allerede i dag at kontrollere, så risikoen for misbrug er latent. Det er fint at søge arbejde i udlandet på dagpenge, men der rækker de nuværende tre måneder.

Det leder frem til LO’s anden bekymring. At udspillet vil være med til at udfordre danskernes opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt. 

Men hvad ligger der egentlig i det begreb, ”ret og rimeligt”?

– For mig betyder det, at løsninger skal give mening for os alle. Hele vejen rundt. Og det gør ydelser og tiltag, som udfordrer vores velfærd og arbejdsmarked, ikke. Vi bakker op om EU, men tiltag som det foreslåede giver kun modstanderne vind i sejlene. Det skal man også have for øje.

Men var det så en fejl med østudvidelsen og de åbne grænser i sin tid?  

– Danmark skal ikke lukke sig om sig selv. Vi er ikke imod at EU-borgere kommer for at arbejde her, men det skal foregå på danske løn-og arbejdsvilkår. Og man havde nok ikke gennemtænkt det helt, da man så hurtigt tog så mange nye lande med i sin tid. Og man bør altid overveje, om man gør noget for at komme i historiebøgerne eller for ens land og borgerne.

Lizette Risgaard slutter af med at glæde sig over, at regeringen og arbejdsmarkedets parter danner fælles front, når det gælder om at tage kampen i EU på de sociale ydelser:

– Når Storbritannien for eksempel kunne få tilbudt en indeksering af børnepengene inden Brexit, så viser det jo, at det er muligt. Vi har i Danmark fælles fodslag omkring det her. Så nu må vi tage kampen og Regeringen må stå fast.