Af Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri og Bente Sorgenfrey, formand for FTF
Den nye regering har sat digitalisering af det offentlige på dagsordenen, både i regeringsgrundlaget, ved at nedsætte et Disruptionråd og ved at udpege en minister for offentlig innovation.
Det hilser vi velkomment, for vi står midt i en teknologisk udvikling, hvor gennembrud inden for kunstig intelligens, 3D print, big data og avancerede robotter forandrer vores samfund og arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vi tager diskussionen mellem politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere om, hvordan Danmark får det bedste ud af de nye teknologier.
Et tema, vi i fællesskab gerne byder ind med til regeringens videre arbejde, er digitalisering af den offentlige sektor. Den offentlige sektor spiller en stor rolle i vores samfund, og vi har flere gange i historien set, hvordan offentlig forskning og offentlige prioriteringer har været med til at udvikle stærke virksomheder inden for f.eks. medicin og grøn energi.
Hvis den offentlige sektor bliver digital first mover, vil det få innovationen til at spire i både det offentlige og det private. Det vil hæve kvaliteten i den offentlige velfærd og samtidig skabe vækst og job i virksomhederne.

60. mio. timer spildes på dokumentation
DI har i sin 2025-plan afsat 15 mia. kr. frem mod 2025 til en digital omstillingsfond, der kan forbedre vores offentlige sektor ved at digitalisere den. Et eksempel kunne være at bruge digitalisering til at flytte arbejdstid fra bureaukrati til kernefaglighed hos vores offentligt ansatte, der bare FTF-området årligt bruger 60 mio. timer på dokumentation.
Det er de færreste lærere, socialrådgivere, sygeplejersker eller politibetjente, der brænder for den del af deres arbejde. Meget administration er rutinepræget arbejde, hvor registreringer skal laves på en bestemt måde dag efter dag. Her kan kunstig intelligens hjælpe. Til gengæld kan digitalisering og maskiner dårligt erstatte empati, nærvær, omsorg og nytænkning.
Vi mener, at det bør være en politisk vision at bruge nye teknologier aktivt til at frigive midler og tid til at løfte de offentligt ansattes kernefaglighed. Så lærerne kan koncentrere sig om eleverne, pædagogerne om børnene og socialrådgiveren om borgerne.
Tænk, hvis vi kunne fortælle de tusindvis af offentlige ansatte, at vi fremover bruger avancerede digitale løsninger til at klare den nødvendige registrering. Sikke et løft af arbejdsglæden og velfærden. For det er jo det, digitalisering bør handle om: At skabe den bedste mulige service for borgere og virksomheder.
Vi får de bedste resultater, når mennesker og maskiner arbejder sammen. Når vi f.eks. bruger maskinernes systematiske søgning af nyeste kræftbehandling sammen med sundhedspersonalets faglige ekspertise. Hvis vi skal have det maksimale ud af de nye teknologier, kræver det samtidig involvering og opkvalificering af medarbejderne.
Vi er klar til at spille med. For et stærkt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, mellem offentlig og privat er det bedste grundlag for vækst, udvikling og gode arbejdspladser i Danmark.
Indlægget er bragt i Politiken d.d. og er skrevet af Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri og Bente Sorgenfrey, formand for FTF.