En ledelseskommission, der skal forsøge at sikre god og effektiv opgaveløsning i det offentlige, er et kærkomment initiativ.
Det mener formanden for FTF’s Lederråd og Skolelederforeningen, Claus Hjortdal: "Kommissionen er en oplagt måde at få skabt ny viden og styrket god ledelse i det offentlige. Det støtter vi naturligvis op om. Samtidig lægger regeringsgrundlaget op til et større fokus på tillid til ledere og medarbejdere, hvilket er en positiv udvikling," siger han.
"Jeg kan dog godt blive bekymret over afsnittet om mere resultatstyring, som ærligt talt lyder forældet. Hvis resultatstyringen går for langt, ved vi, at det skaber alt andet end mere tillid."
Regeringen må også anerkende, at ledelse ikke er en mirakelkur, der kan udligne de negative konsekvenser af en de facto minusvækst i det offentlige, understreger Claus Hjortdal.
Der bliver i regeringsgrundlaget lagt op til kun 0,3 procent vækst i det offentlige forbrug, selvom alene udviklingen i befolkningssammensætningen nødvendiggør en vækst på 0,6 procent for at opretholde det nuværende serviceniveau. Grunden er blandt andet, at der kommer flere ældre. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

For at offentlige ledere ikke kommer i klemme, skal politikerne være villige til at stå på mål for besparelserne, siger Claus Hjortdal.
"Skolelederen, afdelingssygeplejersken og mange andre offentlige ledere vil kunne mærke det her, simpelthen fordi deres institution får større udfordringer, som midlerne kun delvist dækker. Her er det vigtigt, at der bliver taget politisk ansvar for besparelserne, så ansvaret ikke blot lægges over på lederne, der bliver pålagt at skabe resultater gennem bedre og mere effektiv ledelse," siger han.
FTF’s Lederråd repræsenterer 27.000 ledere fra det offentlige og private.