Først gik New Public Management sin sejrsgang i den offentlige sektor, så blev tankegangen udsat for stærk kritik, og nu er spørgsmålet, hvordan fremtidens ledelsesideal så skal se ud?
Det var temaet, da ledere fra både den offentlige og private sektor mødtes til FTF’s ledercamp. Målet med campen var at komme nærmere en FTF-politik på lederområdet. En opgave, der i disse år er særligt vigtig, mener formand for FTF’s Lederråd og Skolederforeningen Claus Hjortdal:

"Der har – på grund af New Public Management – aldrig været så meget fokus på ledelse som nu. Det sætter lederen under pres. Samtidig er der bred enighed om, at vi ikke bare kan fortsætte som hidtil. Ledelsesfaget befinder sig i en brydningstid, og derfor er det vigtigt, at vi giver lederne en stemme."
Ledelsesvilkår, legitimitet og fagprofession
Lederrådet fastlagde på campen tre hovedområder, som skal danne udgangspunkt for den fremtidige lederpolitik: Ledelsesvilkår, legitimitet og ledelsesmæssig fagprofession.
"Det, at vi har fundet de tre overordnede indsatser, er et stort fremskridt. En konstruktion som denne skal først lige i gang, men campen har sat en god retning," siger Claus Hjortdal.
Netop den ledelsesmæssige fagprofession er et af tidens hotteste ledelsesemner. Hvor ledelse under New Public Management blev set som et fag, der kunne stå på egne ben, vinder nye tanker nu indpas, forklarer Claus Hjortdal:
"I disse år ser vi et styringsparadigme, hvor borgernes oplevede service er kommet i centrum. Det betyder, at lederne er nødt til at kunne lede direkte ind i kerneydelsen," siger han.
"Hvis vi fx ser på en skoleleder, er der i dag en forventning om, at personen er med helt tæt på dialogen med forældrene. Det kræver en dyb pædagogisk, faglig viden, hvis skolelederen skal være i stand til det. Der bliver hele tiden stillet nye krav til lederen."
Mere service til samme pris
Fælles for mange ledere på FTF-området er, at de arbejder med områder, hvor der er besparelser. Samtidig forventes de som minimum at opretholde det samme serviceniveau. Sverri Hammer, partner i ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn, holdt på campen oplæg om netop denne udfordring.

Claus Hjortdal mener, at det er afgørende at finde et fælles ståsted, og oplægget var en god inspiration:
"FTF-organisationerne står med meget forskellige ledelsesmæssige problemstillinger. På den ene side har vi institutionslederen på en stor skole, ældrecenter eller daginstitution med et meget stort selvstændigt budget, og på den anden side kan der være ledere med ganske få ansatte. Det er vigtigt, at vi får defineret de fælles udfordringer," siger han.
Fra fantasi til strategi
Direktør for Ungdommens Røde Kors Anders Folmer Buhelt fortalte på campen Lederrådet om sit arbejde med at inddrage frivillige, og hvordan man sørger for at omsætte deres input til konkrete strategiske tiltag.
Et lignende arbejde står FTF’s Lederråd overfor netop nu – for at kunne skabe en så repræsentativ lederpolitik som muligt er der brug for input fra så mange sider som muligt.
Derfor ser Claus Hjortdal frem til flere givende lederrådsmøder med mange deltagere:
"Arbejdet er kun lige gået i gang, og der er stadig mulighed for at påvirke vores politik og sætte et aftryk. Jeg håber, vi vil se flere ledere fra FTF-området, som tager aktivt del i at løse fremtidens ledelsesudfordringer."
Næste møde i FTF’s Lederråd finder sted 7. december 2016.