FTF, der repræsenterer bl.a. politifolk, lærere, pædagoger og sygeplejersker, er glad for, at en ny vejledning fra Justitsministeriet skaber klarhed om, i hvilke situationer voldsramte ansatte kan forvente en dispensation fra at politianmelde eksempelvis børn, demente ud fra pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn.
Det er FTF, der fik justitsminister Søren Pind til at tage sagen op. Ministeren inviterede efterfølgende FTF og en række relevante parter og faglige organisationer til møde om problemet. Det er der nu kommet en ny vejledning ud af.
”Jeg er glad for, at justitsminister Søren Pind har lyttet til FTF. Jeg håber nu, at færre børn, demente og psykisk syge skal politianmeldes, når de begår vold mod offentligt ansatte. Det kan nemlig skade bl.a. børnenes relation og tillid til fx pædagogen eller læreren, hvis man som omsorgsperson skal politianmelde det pågældende barn, som har truet eller begået vold,” siger formand for FTF Bente Sorgenfrey.

 
Fortsat problemer med erstatning
Der er dog stadig plads til forbedringer, mener FTF.
”Vi ønsker fortsat, at 72 timers-fristen udvides eller bortfalder, så den voldsramte ikke skal skynde sig at afgøre, om der skal ske politianmeldelse inden 72 timer. Desuden ønsker vi, at der indføres ansvarsforsikringer i kommunerne, så det er kommunens forsikring, der dækker skader, som fx et skolebarn forvolder mod en lærer”.
Der har været eksempler på, at lærere har været nødsaget til at føre en erstatningssag mod et skolebarn, fordi der ikke har været tegnet ansvarsforsikring for barnet. Hvis kommunen tegnede en kollektiv ansvarsforsikring for børn, demente og andre, ville det kunne undgås.