Hvad sker der med det psykiske arbejdsmiljø, når lederen leder virtuelt i stedet for at være til stede i kød og blod?
Ét forskningsprojekt mellem COWI, CBS og CDU har de seneste tre år i samarbejde med fire virksomheder kortlagt, hvad der skal til for at opnå det bedste arbejdsmiljø.

Der er gode grunde til, at virtuel ledelse er blevet så udbredt – hvorfor bruge masser af kroner, tid og energi på rejser, når man ligeså godt kan tage mødet over LYNC?
De nødvendige fagspecialister kan bedre rekrutteres til en virksomhed i stor geografisk afstand, når de får lov til at blive boende, og holde r kontakt gennem computeren. Virtuelle teams kan lave spændende opgaver sammen.
Den virtuelle organisation er imidlertid ikke idel lykke:
Spontane samtaler, indskydelser og nuancer går tabt, når man ikke kan se ansigtsudtryk og kropssprog.
Sidder man som medarbejder placeret yderligt geografisk, kan man let komme til at føle sig som en ikke betydningsfuld del af organisationen, og den virtuelle leder kan være nervøs for, hvad der tales om i krogene. Stress, som forekommer hyppigt, er svær at opdage på afstand.

Virtuelle ledere tager derfor fejl, hvis de tror, at de kan blive ved med at lede på samme måde som før:
De skal være meget bevidste om deres virtuelle kommunikation, være eksperter i virtuelle værktøjer, og planlægge møderne med medarbejderne meget nøje.

FTF har haft en plads i forskningsprojektets følgegruppe.