"Arbejdsretten havde i dag muligheden for at sætte en meget vigtig yderste grænse for, hvad virksomheder kan tillade sig i forhold til overenskomster. Men gjorde det ikke. Virksomheder burde ikke uden videre kunne flytte ansatte over på dårligere overenskomster, når de opkøber mindre firmaer – sådan som SAS nu slipper af sted med i forbindelse med købet af Cimber sidste år. Dommen bliver starten på et rent Wild West på arbejdsmarkedet".

Sådan siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF om den afgørelse, som Arbejdsretten har truffet i dag i en sag om overflytning af kabineansatte fra SAS til det opkøbte datterselskab Cimber. FTF har ført sagen for de kabineansattes fagforening CAU.
Sagen handler om, hvorvidt et selskab kan frasige sig en indgået overenskomst blot ved at flytte arbejdet over til sit eget datterselskab. Det kan en virksomhed godt, fastslår Arbejdsretten i dag på baggrund af sagen mellem SAS og FTF.
Cimber-fidusen
‘Virksomhedsoverdragelse’ var ifølge SAS adgangsbilletten til at løse medarbejderne fra den dyrere overenskomst. De ansattes fagforening CAU var lodret uenige, og kaldte manøvren for ‘en ren fidus’, der udelukkende skulle tjene det formål at skaffe SAS en billigere overenskomst.

Ifølge CAU er der tale om noget nær en pro forma manøvre, hvor Cimber leaser flyene fra SAS, for at kunne flyve for SAS, og hvor Cimber betaler SAS for at vedligeholde flyene, og hvor piloterne i øvrigt kun er udlånt fra deres sædvanlige stillinger i – SAS! De kabineansatte spiser i samme kantine som deres gamle kolleger og gør tjeneste i deres SAS-uniform. Kun retten til overenskomst adskiller dem. Kravene til en reel virksomhedsoverdragelse er dermed ikke opfyldt, mener CAU.
Sagen er så principiel, at CAU for et år siden bad deres hovedorganisation FTF om at føre sagen mod SAS i Arbejdsretten. Arbejdsretten blev i den forbindelse ekstraordinært besat med hele tre højesteretsdommere mod sædvanligvis én til afgørelse af sagen.
Dybt bekymrende
FTF er enige med CAU i, at overdragelsen arbejdsretligt set grænser til proforma, da de to selskaber reelt fungerer som én virksomhed.

"Manøvren havde efter vores opfattelse kun til formål at komme ud af overenskomsten", siger advokat Per Frydenreim Møller, der har ført sagen for FTF.
Han er dybt bekymret over Arbejdsrettens afgørelse. Efter et par andre domme fra Arbejdsretten, der gav arbejdsgivere vide grænser for at arbejde udenom overenskomsten, har Arbejdsretten med dommen over SAS og Cimber nu også fjernet grænserne for, hvor meget en arbejdsgiver kan udhule overenskomsten, påpeger han.
"Nu kan andre arbejdsgivere kvit og frit trække virksomhedsoverdragelses-kortet for at få ansatte løst fra dyre overenskomster. Det er dybt alarmerende, at der nu ikke er nogen grænse for, hvor lidt der skal til før to forbundne selskaber ikke identificeres med hinanden", siger han.