De europæiske parter inden for byggeriet advarer i barske vendinger mod udviklingen i branchen under krisen. I et fælles opråb til EU-kommissær Marianne Thyssen hedder det, at presset på virksomhederne under krisen er så voldsomt, at virksomhederne konkurrerer på laveste pris i stedet for også at konkurrere på kvalitet, innovation og ekspertise.
Parterne drøftede situationen inden for byggeindustrien med EU-kommissær for arbejdsmarkedet, Marianne Thyssen, i sidste uge i Bruxelles. Byggeindustrien er en af de hårdest ramte under krisen med stort set konstant fald inden for byggeriet og også fald eller stilstand i lønningerne. Konkurrence med lavtlønnede byggefolk fra østlande førte blandt andet til en halvering i antallet af medlemmer i den tyske faglige IG Bau und Umwelt inden for byggeriet. I 1996 havde IG Bau 720.000 medlemmer, men nu blot 350.000.
Presset fra underbetalte fra østlande var årsagen til, at fagforbundet brød med tyske traditioner for kollektive aftaler og ønskede en mindsteløn, der nu er indført i Tyskland.
Men krisen presser ikke kun fagforbundet. Også arbejdsgiverne er ramt af unfair konkurrence under krisen, påpeger viceformanden for den europæiske byggeindustri FIEC, Maxime Verhagen. En ufuldstændig lovgivning og usikkerhed om retstilstanden også på det sociale område har øget en unfair konkurrence og ført til social svindel ikke kun til skade for lønmodtagerne, men også for virksomhederne i hele branchen.
Konkrete forslag – ikke bare politiske udtalelser
Viceformand for den europæiske faglige EFBBW’s udvalg for byggeriet, Pierre Cuppens, deler kritikken. Virksomhederne kan ikke konkurrere med hinanden på lige vilkår. De, der byder under, vinder opgaverne. Lønmodtagernes rettigheder går samtidig fløjten, forbrugerne får ringere kvalitet inden for byggeriet, og regeringerne mister milliarder af euro på, at der ikke betales sociale bidrag og skat.
I det lange løb er det en tab-tab-model, siger Pierre Cuppens.
Parterne foreslog på mødet med Marianne Thyssen, at arbejdet med direktivet om udstationering bliver intensiveret, så der er sikkerhed for, at det bliver korrekt implementeret i landene. Arbejdsmarkedets parter bør inddrages i det arbejde. Indsatsen mod manglende indbetalinger af sociale bidrag bør også skærpes, så de, der midlertidigt arbejder i et andet land, også bliver dækket.
Der skal samtidig være klarere regler for, hvad vikarbureaubureauer må og ikke må.
Parterne ønsker også, at virksomhederne får et europæisk registreringsnummer.

–     Vi har brug for hurtigt at få fælles spilleregler i vores sektor og har med vores henvendelse ønsket at undgå bare at komme med politiske udtalelser, men i stedet komme med praktiske forslag, siger Maxime Verhagen.

Parterne er parate til at fortsætte samarbejdet med EU-Kommissionen om at få forbedret forholdene inden for branchen.
Kilde: fagligt.eu