Problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø tårner sig op på de danske arbejdspladser. Mange sygemeldes med stress, og det koster dyrt for både virksomheder, samfund og den enkelte medarbejder.
Alligevel er kun få ledere med personaleansvar klædt tilstrækkeligt på til at håndtere psykisk arbejdsmiljø og stress blandt deres medarbejdere. Det viser et særtræk fra en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) blandt 2.394 ledere og virksomhedsrepræsentanter.
De er blevet spurgt, om ledere med personaleansvar bliver uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Nej eller kun i ringe grad svarer halvdelen af lederne.
Hver tredje lønmodtager har inden for de seneste 12 måneder oplevet, at der har været sygefravær på jobbet, som kunne være undgået, hvis den nærmeste leder havde haft bedre kompetence til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for LO og FTF.
Samtidig mener mere end 80 procent af lønmodtagerne, at der er behov for, at ledere på arbejdspladserne får bedre kompetencer til at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø, end de har i dag. 
Derfor lancerer LO og FTF som led i kampagnen "Sammen skaber vi værdi" et nyt forslag om, at alle nye ledere med personaleansvar skal efteruddannes, så de bliver i stand til at tackle problemer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
”Det er bekymrende, at mange ledere ikke bliver uddannet i håndtering af dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress, som rammer tusinder af danskere hvert år.  Derfor bør alle nye ledere med ansvar for medarbejdere på et tredages kursus i psykisk arbejdsmiljø," siger næstformand for LO, Lizette Risgaard.
"En vej til at arbejdspladserne reelt ligestiller fysisk og psykisk arbejdsmiljø er, at lederne får øjnene op for området. De skal have viden og konkrete redskaber til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne," siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, fx politifolk, bankansatte, lærere, sygeplejersker og mange andre faggrupper.
Kun hver tiende uddannes
Undersøgelsen fra NFA viser, at der er behov for at gøre noget: En tredjedel svarer, at ledere med personaleansvar ikke får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, mens knap hver femte svarer i ringe grad. Kun hver tiende leder svarer, at de i høj grad bliver uddannet i psykisk arbejdsmiljø.
Svarene bakkes op af en undersøgelse blandt 1.500 ledere i FTF. Her giver 68 procent af lederne udtryk for, at de kun i nogen eller meget lille grad føler sig rustet til at tackle problemer med medarbejdernes stress. En FTF-undersøgelse fra 2013 har tilsvarende vist, at 52 procent af lederne oplever, at de i nogen eller høj grad har behov for mere viden eller flere redskaber i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.
I 3F støtter man, at alle ledere med personaleansvar skal på et tredages kursus i psykisk arbejdsmiljø og stress.
”Stress må aldrig blive til den enkelte medarbejders problem. Undersøgelser viser, at dårlig ledelse er den største hindring for, at medarbejderne kan undgå stress og dårligt arbejdsmiljø,” siger formand for 3F, Per Christensen.
Lederen er afgørende
For hele arbejdsmarkedet kan mellem 6 og 15 procent af sygefraværet tilskrives ledelsesforhold, viser analyse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Når ledelsen ikke er rustet til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø forværres problemerne. Ansatte mistrives og bliver sygemeldt, fordi arbejdspladsen og ledelsen ikke håndterer problemer med det psykiske arbejdsmiljø i tide.
Når det gælder om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø viser en række undersøgelser, at specielt lederen har en afgørende betydning. Men lederne har vanskeligt ved at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, når de ikke har den nødvendige viden om, hvordan man skaber et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø. 
Den problemstilling kender man til i organisationen Lederne, der repræsenterer 108.000 ledere. Her støtter man, at flere ledere uddannes i bl.a. psykisk arbejdsmiljø og stress, men det bør ikke gøres obligatorisk ved et lovkrav, siger arbejdsmiljøchef Lars Andersen.
”Vi støtter, at virksomhederne efteruddanner ledere i personaleledelse – herunder særligt psykisk arbejdsmiljø og stress, som er en meget vigtig del af personaleledelse. Det kan fx også være en kommune, der beslutter sig for det. Men vi synes ikke, at et kursus i kun psykisk arbejdsmiljø og stress skal være obligatorisk for alle. Men vi opfordrer alle type virksomheder – både offentlige og private – til at give deres nyansatte ledere relevant efteruddannelse i arbejdsmiljø,” siger Lars Andersen.
LÆS HELE FORSLAGET FRA LO OG FTF HER: LEDERE SKAL UDDANNES I PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Camilla savnede efteruddannelse som leder
Camilla Arent er uddannet fysioterapeut og er i dag afdelingsleder i KABS Hvidovre, der et behandlingssted for stofmisbrugere – et dagtilbud åben mandag-søndag. Hun har en master i kompetenceudvikling og HR, men savnede, dengang hun startede som leder i juni 2010, konkrete værktøjer til at tackle det psykiske arbejdsmiljø blandt de ansatte.
”Min oplevelse er, at man som leder selv skal opsøge ny viden om arbejdsmiljø. Men det kan være svært, hvis man ikke ved, hvor man skal gøre det henne. Det er derfor en god ide, at alle nye ledere få ekstra uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og stress blandt de ansatte,” forklarer Camilla Arent.
”Det første sted jeg var leder, var der udfordringer med arbejdsmiljøet. Jeg var delvist klædt på til at håndtere det fysiske arbejdsmiljø, men jeg manglede nogle værktøjer i forhold til at tackle det psykiske arbejdsmiljø blandt de ansatte. Her var jeg nødt til selv at finde ud af, hvad man gør som leder, når man fx har 40 ansatte at være leder for, og en medarbejder fx bliver stresset”.
Forandringer og omstruktureringer er en del af mange arbejdspladser i dag.
”Jeg har oplevet, at hvis man som leder ikke tager hensyn til arbejdsmiljøet, når der omstruktureres til fx teams, så får det konsekvenser i form af et dårligere arbejdsmiljø. Det kan måske rettes op igen, men det tager tid. Det er bedre at tage hensyn til arbejdsmiljøet samtidig med, at man omstrukturerer”.