Arbejdsløsheden faldt i både EU og eurozonen i december og også blandt de unge. I forhold til året før var 464.000 færre unge arbejdsløse i december i EU. Efter uændret arbejdsløshed blandt de unge i efteråret i eurozonen, faldt den i december. Der er nu for første gang i længere tid færre end 5 millioner unge, der er uden arbejde.

Generelt faldt arbejdsløsheden i EU i december med 0,1 procentpoint til 9,9 procent i forhold til november. Den var oppe på 10,6 procent året før. I de nu 19 lande i eurozonen faldt arbejdsløsheden også med 0,1 procentpoint til 11,3 procent. Den var oppe på 11,8 procent et år tidligere.
For de unge er situationen forbedret i løbet af 2014 arbejdsløsheden, selv om det var de første måneder af året, der gav de største forbedringer, og arbejdsløsheden havde bidt sig fast i andet halvår. I december faldt den imidlertid med 0,2 procentpoint i EU-19 i forhold til november og kom ned på 23 procent mod 23,8 procent året før.
Forskellen på udviklingen i landene er imidlertid stadig betydelig, hvor de unges arbejdsløshed i Tyskland faldt måned for måned i efteråret og kom ned på 7,2 procent i december. I Østrig faldt den fra 9,5 procent i november til 9,0 procent i december og i Holland med 0,1 procentpoint til 9,6 procent. Men den var i Holland oppe på 11,3 procent året før.
I den anden ende er ungdomsarbejdsløsheden stadig klart størst i Grækenland og Spanien. De seneste tal fra Grækenland er fra oktober, hvor den var oppe på 50,6 procent – men 56,2 procent i december 2013. I Spanien faldt de unges arbejdsløshed fra 51,8 procent i november til 51,4 procent i december. Men den var oppe på 54,6 procent i december 2013.
I to andre EU-lande er arbejdsløsheden for de unge på over 40 procent og i endnu to på over 30 procent.
I Italien faldt de unges arbejdsløshed med et procentpoint til 42,0 procent i december. Italien er imidlertid et af de få lande, hvor de unges arbejdsløshed var større end året før. Den var på 41,8 procent i december 2013.
Det ny EU-land, Kroatien, kæmper fortsat med at få de unges arbejdsløshed ned, efter landet blev medlem af EU. Siden oktober har den været på 44,8 procent.
I kriselandet Portugal steg de unges arbejdsløshed i december med hele 1,1 procentpoint til 34,5 procent. På Cypern har den holdt sig konstant på 32,8 procent siden oktober, men var oppe på 40,3 procent i december 2013.
Kilde: fagligt.eu