Syv spanske regioner er mellem de ti regioner i EU, der har den højeste arbejdsløshed. To græske regioner og en enkelt fransk indtager de sidste tre pladser på en ny liste fra Eurostat over arbejdsløsheden i 272 regioner i EU. Opgørelsen viser samtidig, at der også i lande med stor arbejdsløshed er betydelig forskel på udviklingen i regionerne på samme måde, som der er forskel på økonomiske udvikling og købekraft.
Blandt de spanske regioner var arbejdsløsheden i 2013 højest i Andalusien i syd, hvor den var oppe på 36,3 procent og hele 66,1 procent for de unge. BNP i købekraft var ifølge en tidligere opgørelse fra Eurostat på 73 pct. af gennemsnittet i EU i 2011.

Arbejdsløsheden i det sydlige Spanien var på 35,3 procent i gennemsnit, mens den kun var på 18,1 procent i den nordlige del og nede på 15,8 procent i Pais Vasco. Her var BNP målt i købekraft langt over gennemsnittet i EU og oppe på 130 procent i 2011.
Også i Grækenland er forskel på udviklingen i arbejdsløsheden, men den største forskel på levestandard og arbejdsløshed er der i Frankrig, hvor arbejdsløsheden i den oversøiske region Reunion var på 28,9 procent mod 6,9 procent i den sydvestlige region Limousin og 8,9 procent i Ile de France. Her var købekraften i BNP målt i købekraft på hele 182 procent af gennemsnittet i EU mod 69 procent i Reunion.
Også i andre lande er der betydelige forskelle i udviklingen i arbejdsløsheden og den økonomiske udvikling.
Prag-regionen i Tjekkiet har en arbejdsløshed på 3,1 procent og er en af de regioner, der har den laveste arbejdsløshed i EU. Men andre regioner har en arbejdsløshed på over 10 procent eller tæt på 10 procent. Prag-regionen hører samtidig til blandt de rigeste i EU i købekraft, mens andre regioner er langt under gennemsnittet.
Blandt de 12 regioner, der har den laveste arbejdsløshed, ligger de 8 i Tyskland. Lavest er den i det øvre Bayern, hvor den var på 2,6 procent og 2,9 procent i Freiburg. Tyskland har tre regioner med en arbejdsløshed på 3,3 procent, der indtager en fælles placering som nummer 10 på listen. Østrig har tre regioner i top 12, mens Prag-regionen er den sidste.
Ingen af de tyske regioner har en arbejdsløshed på over gennemsnittet i EU, men den er stadig størst i det tidligere Østtyskland, hvor de fleste regioner også har en købekraft, der er under gennemsnittet i EU.
Ungdomsarbejdsløshed oppe på 72,7 procent
Arbejdsløsheden rammer de unge forskelligt i regionerne. Værst er situationen i Spanien, hvor næsten tre ud af fire unge var uden job i arbejdsløsheden i Ciudad Autonoma de Ceuta. Seks regioner har en ungdomsarbejdsløshed på over 60 procent. I Grækenland svinger arbejdsløsheden blandt de unge mellem 69,3 procent og 37,5 procent. Og i Frankrig mellem 63,9 procent i den fattige oversøiske region Martinique til 19,2 procent i Bretagne.
Også langtidsarbejdsløsheden deler EU mellem lande, der traditionelt har den mest aktive arbejdsmarkedspolitik og lande, der har gjort mindre. Blandt de ti lande, der har den laveste langtidsledighed, ligger de ni i Norden, mens en region i Østrig indtager den sidste plads.
Blandt de ti lande med den højeste langtidsledighed ligger de fem i Grækenland, tre i franske oversøiske regioner, mens en slovakisk region indtager den sidste plads.
Kilde: fagligt.eu