Hvis du synes, du får for lidt indflydelse på din arbejdsplads, giver en ny undersøgelse blandt 600 europæiske ledere og HR-chefer dig nogle klare råd til, hvordan du får din arbejdsgiver til at spærre øjnene op og invitere dig inden for døren. Ifølge undersøgelsen ville de fleste arbejdsgivere gerne arbejde mere sammen med tillidsfolkene – hvis tillidsfolkene var bedre klædt på til at håndtere arbejdspladsens udfordringer.
De europæiske arbejdsgivere i undersøgelsen efterspørger først og fremmest fleksible tillidsrepræsentanter, der kan træffe hurtige beslutninger uden altid at skulle forhandle med baglandet først. Herudover giver arbejdsgiverne udtryk for, at nogle tillidsrepræsentanter er for ideologiske og primært ser sig som arbejdsgivernes modstandere i stedet for samarbejdspartnere. Hvis man vil have indflydelse, er den bedste strategi at være aktiv og fremadskuende i stedet for passiv og tilbageskuende. Undersøgelsen viser, at de tillidsrepræsentanter, der viser engagement, som tænker på arbejdspladsens bedste og som selv kommer med nye ideer, også er dem, der får mest igennem.

Samarbejde bedst i Danmark
Ud af de 11 lande i undersøgelsen indtager danske tillidsrepræsentanter en klar førsteplads, når det gælder om at undgå en aggressiv tilgang til konflikter. Og Danmark er også det land med færrest konflikter i selve samarbejdsrelationen – eksempelvis personkonflikter eller konflikter om værdier.
Herudover kan danske tillidsvalgte og ledere bryste sig med at have et overordnet konstruktivt samarbejde.
Sammen med Tyskland og Belgien er Danmark kendetegnet ved at dyrke den uformelle kommunikation frem for at forhandle i formelle fora – for at komme uden om de tungere, lidt rituelle strukturer og dermed få mulighed for at diskutere mulige løsninger på forhånd. En tilgang som virker rigtig godt for begge parter, og som rapporten anbefaler som good practise for et bedre partnerskab mellem arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter.