Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. FTF, som er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, finder det yderst positivt, at regeringen i sit udspil lægger op til flere undervisningstimer.
”Der er et stort behov for at styrke erhvervsuddannelserne, og her er flere undervisningstimer og dygtige lærere et helt nødvendigt fundament”, siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.
Et andet positivt element i udspillet er forslaget om et basisår med gradvis specialisering, mener hun.
”Det vil give de unge erhvervsfaglige kompetencer, og samtidig bliver de dygtigere i de almene fag, som er så vigtige, fordi de styrker de unges socialisering og mobilitet senere på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet”, siger Bente Sorgenfrey.

Kun fire indgange
FTF bakker også op om at skære de nuværende 12 indgange til en erhvervsuddannelse ned til kun fire. Også planen om at gøre det væsentligt lettere for de studerende at gå videre fra en afsluttet erhvervsuddannelse til en videregående uddannelse, ser FTF som helt rigtig. Det kræver dog bedre rådgivning og vejledning for faglærte, der ønsker en videregående uddannelse, pointerer Bente Sorgenfrey.
”Samlet set er der tale om et rigtigt godt udspil, som rimeligvis bør kunne samle et bredt flertal i Folketinget. Det skylder vi de unge og Danmark, der har brug for dygtige unge med gode erhvervskompetencer på arbejdsmarkedet”, siger Bente Sorgenfrey.
Lærernes kompetencer skal styrkes markant
Men uden det tilstrækkelige antal lærere – og kompetente lærere – bliver det ikke en holdbar reform, pointerer FTF’s formand. Hvis kvalitetsløftet på erhvervsuddannelserne skal omsættes til virkelighed, skal der ansættes flere undervisere, og de nye krav til indholdet og pædagogikken betyder også, at der er behov for at efter- og videreuddanne lærerne på erhvervsskolerne, mener Bente Sorgenfrey.
”Lærerne skal jo føre denne reform ud i livet ude i klasselokalerne. Derfor er det afgørende, at deres kompetencer udvikles i takt med, at kravene og udfordringerne stiger. Det nævnes også i udspillet, men vi mangler at se et bud på, hvordan en sådan opkvalificering af lærerne prioriteres. Det håber jeg kan blive mere klart i det videre forløb”, siger Bente Sorgenfrey.
Læg vægt på optagelsessamtaler
FTF tillægger ikke karaktererne fra folkeskolens afgangsprøve stor vægt som adgang til erhvervsuddannelserne.
”Vi ved, at en tredjedel af de unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse, ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik. Og da drengenes karakterer ligger under pigernes, vil et skærpet karakterkrav gøre det yderligere vanskeligt for drengene at begynde på en erhvervsuddannelse”, siger Bente Sorgenfrey.
FTF ser hellere, at der indføres motiverende optagelsessamtaler på erhvervsskolerne, og at man gør brug af betinget optag og endelig, at der indføres en tidligere, mere intensiv og præcis vejledning og vurdering af de unges uddannelsesparathed.