Hvisken i krogene og mundvige, der vender den forkerte vej. Det kan meget let blive resultatet, hvis medarbejderne føler sig forbigået ved forandringer på arbejdspladsen.
Derfor har Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter udgivet en ny pjece med 22 råd til, hvordan I som arbejdsplads sikrer det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.’

Medarbejderne skal med på råd
Behovet for at sikre det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer er stort og ikke til at tage fejl af. Det stod klart allerede I efteråret 2012, da FTF undersøgte det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne i de 78 medlemsorganisationer.

Ni ud af ti adspurgte deltagere havde i løbet af de seneste to år oplevet negative forandringer på arbejdet. Og halvdelen af dem sagde, at de ikke havde haft indflydelse på forandringerne.
Samtidig svarede 43 procent af tillidsfolkene, at de ikke var blevet taget med på råd i svære beslutninger om nedskæringer og økonomi. Undersøgelsen viser, at mange arbejdspladser går stik mod alle aftaler om medarbejderindflydelse. Også selvom offentlige og private arbejdsgivere, der har skrevet under på en samarbejds- eller MED-aftale, er forpligtede til at informere og diskutere nye planer for arbejds- og personaleforhold med repræsentanter for medarbejderne. Vel at mærke før der bliver besluttet noget.
 
Det kan TR gøre
Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse er en vigtig forudsætning for at gennemføre en god forandringsproces, som tager hensyn til det psykiske arbejdsmiljø. Beslutningerne skal begrundes, så medarbejderne kender forudsætningerne og baggrunden for forandringerne, og ledelsen skal kommunikerer tydeligt, hvad medarbejderne kan få indflydelse på i forbindelse med processen.
De formelle samarbejdsorganer som arbejdsmiljø-organisationen (AMO). Samarbejdsudvalget (SU) og medindflydelse- og medbestemmelsesudvalget (MED) skal inddrages i arbejdet så tidligt som muligt. Men også de berørte afdelinger, arbejdsgrupper og medarbejdere skal med fra starten.
Som TR kan du være med til at drøfte om arbejdspladsvurderingen skal justeres i forbindelse med forandringer. Du kan også overveje at bruge den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at diskutere, hvordan forandringer håndteres på arbejdspladsen, og hvordan et godt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til gode forandringsprocesser.