Pædagoger kan landet over den næste måneds tid blive sat til at passe hele klasser, mens læreren er lockoutet – på trods af at pædagogernes fagforbund BUPL mener, at det er konfliktramt arbejde, når pædagoger får tilsyn med en hel klasse, hvor ansvaret normalt er delt mellem lærer og pædagog.
BUPL har kendskab til 24 kommuner, hvor pædagoger bliver bedt om at passe på børnene, mens konflikten står på.

Men pædagoger må ikke sættes til mere omfattende arbejde end normalt under lærernes lockout, mener BUPL. Forbundet lægger sig op ad en lignende sag om konfliktramt arbejde, som en faglig voldgift afgjorde i 1985 til fordel for lønmodtagerne.
BUPL er dermed lodret uenig i KL’s synspunkt – nemlig at pædagoger, der normalt deltager i undervisningen sammen med en lærer, sagtens kan holde øje med samtlige elever i en klasse, når lærerener lockoutet. BUPL mener derimod, at pædagogerne kun kan holde opsyn med halvdelen af en klasse, når en lærer er ramt af lockout.
Bruger retssystemet til at trække tiden ud
Hovedorganisationen FTF har derfor for BUPL indbragt sagen for Arbejdsretten som en hastesag. I dag har Arbejdsretten foreløbig afgjort, at den tager endelig stilling den 14. maj. KL fik dermed ikke held til at bringe sagen for en faglig voldgift som ønsket, hvilket ville have trukket tiden yderligere ud.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey tager skarpt afstand fra, at KL i det hele taget har valgt at køre spørgsmålet gennem det arbejdsretlige system.
”KL kalkulerer tilsyneladende helt køligt og kontant med at betale sig fra sagen, når konflikten engang er slut. For mens parterne går og venter på, at Arbejdsretten træffer en afgørelse, kan kommunerne blive ved med at pålægge pædagoger at passe børn ud over deres normering”, siger Bente Sorgenfrey.
Lad tvivlen komme pædagogerne til gode
Hun mener, at KL i stedet nu bør gå hjem og kraftigt overveje at lade tvivlen komme pædagogerne til gode indtil Arbejdsretten har talt. Hvilket i øvrigt er almindelig kutyme i den slags situationer, pointerer hun
”Det stærkt kritisabelt, KL bruger retsvæsenet til at trække tiden ud, så kommunerne kan få lockout-ramte børn passet og dermed få mildnet virkningerne af konflikten. På den måde får vi ikke en hurtig afgørelse, som alle parter har brug for”, siger Bente Sorgenfrey.