Debatten om lønningerne i EU og krav om mindstelønninger fik et nyt løft, da to belgiske ministre i starten på ugen tog til Tyskland og klagede over konkurrencen fra tyske firmaer med urimeligt lave lønninger.
Økonomiminister Johan Vande Lanotte og beskæftigelsesminister Monica De Coninck mødtes i Hannover med lokale politikere og faglige ledere for at diskutere den urimelige konkurrence, belgiske firmaer finder, at de bliver udsat for fra tyske firmaer. Protesterne gælder konkurrence på lønninger, hvor tyske firmaer ifølge de belgiske virksomheder betaler rumænere og bulgarere blot nogle få euro i timen for en arbejdsuge på op til 60 timer.

Tyske fagbevægelser ikke mindst inden for byggeriet har længe klaget over konkurrence fra lønmodtagere i Østeuropa, der presser lønninger ned. I flere brancher er der indført mindstelønninger, hvad der tidligere var stik mod fagbevægelsens ønsker, men nu ses som en nødvendighed. De belgiske ministre peger imidlertid på, at der ikke er en generel mindsteløn, og at der ikke er kontrol med lønningerne.
Ministrene ønsker, at problemet med konkurrencen på løn bliver taget op i EU. I EU-Kommissionen hedder det imidlertid, at EU ikke kan lovgive om lønninger. Pressetalsmand Jonathan Todd gjorde dog i går opmærksom på, at Kommissionen tidligere har peget på, at minimumslønninger kan være et middel til at hjælpe lavtlønnede lønmodtagere og styrke produktiviteten og hindre en unfair konkurrence.
Kilde: fagligt.eu