Krisen har sendt millioner af lønmodtagere ud af arbejdsmarkedet i EU, hvor fem millioner færre står op om morgenen til et job end for fire år siden. Arbejdsmarkedet er samtidig blevet polariseret. Der er flere ansatte i job med lave lønninger som inden for rengøring og i den sociale sektor. Arbejdspladserne er især tabt på områder, hvor lønnen er bedre.

Det viser den årlige rapport fra Instituttet for forbedring af leve-og arbejdsforhold, Eurofound i Dublin, der har undersøgt, hvordan arbejdsmarkedet har ændret sig under krisen, og de har ændret sig betydeligt i forhold til tidligere.
Fra 1995 til 2007 blev der skabt masser af nye job. Der var også tale om en polarisering, men den var langt mindre, end efter krisen tog fart. De job, der gik tabt, var i stor udstrækning inden for mere velbetalte erhverv som bygge- og anlæg og industrien. Især i lande, der år efter år var i krise, er der sket en polarisering, så de dårligt betalte job øgede deres andel af arbejdsmarkedet.
Især mænd blev ramt af arbejdsløsheden inden for de områder, hvor lønnen var rimelig god. Kvinder var mindre udsatte under krisen. Job, hvor kvinder har høj beskæftigelse som rengøring og den sociale sektor, har endog øget beskæftigelsen.

Eurofound peger på, at udviklingen ændrede sig i 2011 og 2012, hvor der blev flere job inden for den private sektor, der krævede høj uddannelse. Men det er generelt ændre medarbejdere, der har fået de nye job. De unge får dem ikke.
Folk over 65 år snupper en støre andel af de velbetalte, nye job end de unge under 30.
Kilde: fagligt.eu