Tallene står skrevet med foruroligende rødt, og medlemskurven går kun en vej. Ned.
De traditionelle fagforeninger er i krise, og ifølge forfatter og tidligere direktør i DJØF, Carsten Lê Madsen skal fagforeningerne forny sig, hvis de vil beholde deres medlemmer og indtjening.

"Som det er nu, skaber fagforeningerne ikke værdi for medlemmerne. For de nye generationer vil vide, hvad de får ud af medlemskabet her og nu. Og de er mindre optagede af fagforeningerne i sig selv", siger Carsten Lê Madsen.

Han mener, at fagforeningerne skal blive bedre til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov.

"Organisationerne skal tilpasse deres ydelser til det enkelte medlem, for man kan ikke tillade sig at give alle medlemmer den samme dosis. Frem for at kigge på ydelser skal fagforeningerne tænke på at skabe værdi. De skal vende blikket væk fra sig selv og tage afsæt i medlemmerne", siger Carsten Lê Madsen.

Butik frem for politik
Fagforeningerne skal turde tænke forretning ind i deres koncept, hvis de skal overleve i fremtiden, mener han.

"I stedet for kun at fokusere på politik bør fagforeningerne tage ved lære af det private erhvervsliv, eksempelvis i relationen til kunderne. Fagforeningerne bliver stærkere af ikke at tænke alt som politik," siger Carsten Lê Madsen.

Han mener, at de traditionelle fagforeninger kan lære af de "gule" fagforeninger.
"Fagforeningerne skal ikke kopiere de gule, men de kan lære af dem. For de gule er beviset på, at en faglig organisation sagtens kan betragtes som en forretning. Det handler om fokus og om at følge en forretningsmodel," siger Carsten Lê Madsen.

Deler vandene
Carsten Lê Madsens bog "For medlemmernes skyld" udkom august sidste år, og siden har han modtaget forskellige reaktioner.

"Nogle synes, det er interessant at se fagforeningerne som levende organismer, der kan udsættes for strukturelle forandringer. Andre ser mine tanker er en trussel mod det, de står for, og at jeg tager ånden fra dem," siger Carsten Lê Madsen.

Den 18. april afholder Carsten Lê Madsen kursus i FTF, og hans mål er klart.

"Jeg håber, jeg kan bidrage med en anden optik på de opgaver, man sidder med i en faglig organisation. Hvordan man leder en organisationen og ser på ressourcer, processer og medlemmer på anden måde, der i højere grad fokuserer på modtagernes behov frem for fagforeningens produkter," siger han.

Synspunkterne i artiklen er alene Carsten Le Madsens og ikke udtryk for FTF’s politik.