EU-landenes stats- og regeringsledere udskød debatten om de store planer for et mere forenet Europa, som både formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, havde lagt frem. På topmødet i Bruxelles, blev det i stedet det praktiske arbejde med de forslag til et tættere økonomisk samarbejde, der er på plads eller tæt på at være det, der mundede ud i konklusioner.

Den økonomiske styring, der ligger i finanstraktaten, TSCG, vækst- og stabilitetspagten og de forskellige forslag til styring og koordinering af den økonomiske politik med strukturtilpasninger i blandt andet det europæiske halvår eller semester, den særlige 6-pakke og kommende 2-pakke, bliver i konklusionerne konkretiseret.
Det understreges, at opgaven i første omgang er at få styr på økonomien, så der skabes vækst igen og den europæiske konkurrenceevne kan forbedres, så Europa klarer sig globalt. Beskæftigelsen skal fremmes, den økonomiske politik koordineres bedre, og det indre marked udbygges. Men også landenes politikker skal der bedre styr på, så de ikke går enegang med store forslag eller selv indleder store reformer.
Solidaritet og fælles budget i eurozonen
Det bliver først EU-topmødet til sommer, der kommer til at diskutere de konkrete forslag til, hvordan samarbejdet konkret kan foregå. Den sociale dimension, som især den franske præsident, Francois Hollande, havde efterlyst forslag inden for, kommer her også op til diskussion og herunder den sociale dialog.
Formanden for DER, Herman Van Rompuy, havde før mødet lagt forslag frem, der talte om, at medlemslandene i eurozonen indgik en form for kontrakter, der bandt deres politik. Kontrakterne skulle sikre, at politikken gik mod vækst og beskæftigelse. Netop, fordi det var individuelle kontrakter, understregede det opfattelsen, at problemerne er forskellige i de forskellige lande.  Arbejdet med ideen vil fortsætte og også komme op på topmødet til sommer.
Det kommer også ideen om, at eurozonen får et særligt budget, så lande, der kommer i pludselige økonomiske problemer, kan hjælpes.
Kilde: fagligt.eu