Fattigdommen breder sig i EU, men den udvikler sig forskelligt både i og mellem landene. I 2011 var der i hele EU 119,6 millioner borgere, der enten levede i fattigdom eller var i fare for at havde i gruppen af fattige og socialt udelukkede. Værst var det i Bulgarien, hvor krisen har sendt familie efter familie i fattigdom, så 49,1 procent af befolkningen enten lever i fattigdom eller hører til risikogruppen for et liv i fattigdom. Tre år tidligere var det 38,2 procent af bulgarerne, der ikke havde råd til almindelige forbrugsvarer eller blot et dagligt, proteinrigt måltid.

Den ny opgørelse fra Eurostat viser, at fattigdommen er meget forskellig i de forskellige dele af Europa. Generelt er der færre fattige i Nordeuropa end i Sydeuropa. Den direkte fattigdom rammer 43,6 procent af bulgarerne, 29,4 procent af rumænerne, men også 30,9 procent af letterne længere nordpå. I Luxembourg og Sverige er det imidlertid blot 1,2 procent af befolkningen, i Danmark 2,6 og i Holland 2,5 procent af befolkningerne.
Island har laveste antal i risikogruppen
Kun få lande som blandt andre Polen og Storbritannien har forbedret den sociale situation i landene de senere år. Det er imidlertid også påfaldende, at det samme gælder kriselandet Portugal, hvor 26 procent var fattige eller i risikogruppen i 2008, men 24,4 procent i 2011. Kriselandet Spanien bemærker sig samtidig ved, at blot 3,9 procent kan betegnes som fattige, men at hele 21,8 procent hører til risikogruppen.
Udviklingen i kriselandet Island er imidlertid også påfaldende. Landet er på vej ud af krisen uden hjælp fra EU, og selv om fattigdommen og risikoen for at blive fattig er øget, var den i 2011 lavere end i noget EU-land og nede på 13,7 procent. Til gruppen af egentlig fattige hørte 2,1 procent af islændingene.