Regeringen fremlagde sin store 2020-plan i sidste uge. Men der mangler vist noget. Udover at lukke hullet i statskassen og skaffe penge til vækst og uddannelse, stiler regeringen også efter at modernisere den offentlige sektor. Planen er, at der frem mod 2020 skal frigøres 5 mia. kr., som kan omprioriteres inden for sektoren. Midlerne er bl.a. digitalisering, velfærdsteknologi, regelforenklinger, nye arbejdstidsregler, ledelse og økonomistyring.
Mange af elementerne i regeringens 2020-plan fejler ikke noget i sig selv. Der er stadig behov for mere resultatfokus, regelforenklinger, god ledelse, digitalisering og velfærdsteknologi. Der er behov for at effektivisere og udvikle den offentlige sektor på den smarteste måde. Det er bare ikke noget, der for alvor batter, hvis vi grundlæggende skal modernisere den offentlige sektor.
I stedet er der brug for en gennemgribende reform af hele styringen. Det skal ske med afsæt i tillid og faglighed. Præcis som selvsamme regering skrev i sit regeringsgrundlag fra oktober! Bare syv måneder efter er den lovede styrings- og tillidsreform således ikke nævnt én eneste gang på de tyve tætskrevne sider i 2020-planen, som handler om modernisering. Det er meget besynderligt, fortvivlende og faktisk til at blive helt trist af, selv på en dejlig forårsdag!
For behovet for en helt anden styring er ikke til at tage fejl af. FTF har gang på gang dokumenteret, at medarbejderne er blevet viklet ind i et omfattende kontrol- og tælleregime, som dræber faglighed og innovation. FTF’erne i den offentlige sektor bruger stadig ca. 60 mio. timer årligt på dokumentation og kontrol, og i en helt ny undersøgelse blandt 24.000 FTF’ere svarer næsten hver tredje, at bureaukrati forhindrer eller forstyrrer arbejdet med kerneopgaverne. Senest har en stor gruppe forvaltningsforskere også kaldt til opgør med New Public Management-styringen. De foreslår en helt ny styring, hvor tillid, faglighed, medarbejderes indre motivation, samarbejde og motivation erstatter ensretning, kontrol og underkendelse af fagprofessionel viden.

FTF møder derfor op til de kommende trepartsforhandlinger med forslag om en reel modernisering af den offentlige sektor, der bygger på tillid, respekt for fagligheden, innovation og kvalitet. Det skal ske gennem partnerskaber mellem politikere, embedsmænd, borgere, medarbejdere og organisationer. FTF håber derved, at regeringen kan indfri nogle af de høje men rigtige ambitioner, der i regeringsgrundlaget blev skabt til moderniseringen af den offentlige sektor. Vejen mod 2020 skal gå gennem mere tillid.